DILEK ÇAĞIRGAN (GÜLTEN)
DILEK ÇAĞIRGAN (GÜLTEN)
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The perceived problem solving skills of primary mathematics and primary social sciences prospective teachers
G Yavuz, C Arslan, DC Gulten
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1630-1635, 2010
442010
İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin geometri öz-yeterliklerinin akademik başarı not ortalamaları ile ilişkisi
D GÜLTEN, İ Soytürk
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (25), 2013
272013
Lise 2. sınıf öğrencilerinin geometri dersi notları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki üzerine bir araşt rma.
I Gülten
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
232004
Investigating the Relationship between Curiosity Level and Computer Self Efficacy Beliefs of Elementary Teachers Candidates.
DC Gulten, Y Yaman, Y Deringol, I Ozsari
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (4), 248-254, 2011
222011
Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterliklerinin “ders çalışma alışkanlıkları” açısından incelenmesi
D Gülten, C Poyraz, İ Soytürk
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 143-149, 2012
212012
ÖGRENME STILLERININ ILKÖGRETIM 7. SINIF ÖGRENCILERININ MATEMATIK BASARISI ÜZERINE ETKISI
C Poyraz, DÇ Gülten, İ Soytürk
Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 1, 2012
192012
An Investigation of Pre-service Primary Mathematics Teachers' Math Literacy Self-Efficacy Beliefs in Terms of Certain Variables.
DÇ Gülten
International Online Journal of Educational Sciences 5 (2), 2013
152013
İlköğretim öğrencilerine yönelik öğrenme stilleri ölçeği geliştirilmesi (Aös-İ)
M Otrar, DÇ Gülten, E Özkan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and …, 2012
112012
İlköğretim öğretmen adaylarının meraklılık düzeylerinin incelenmesi
Y Deringöl, Y Yaman, İ Özsarı, DÇ Gülten
International Conference on New Trends in Education and Their Implications …, 2010
112010
LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KONULARININ GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI KONUSUNDAKİ FİKİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
D GÜLTEN, L ILGAR, İ GÜLTEN
HAYEF Journal of Education 6 (1), 51-62, 2009
112009
Preservice mathematics teachers’ views on distance education and their web pedagogical content knowledge
DC GULTEN
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (1), 126-139, 2013
92013
Matematik konularının günlük yaşamda kullanımının öğrencilere öğretilmesinin gerekliliği ve önemi
L İlgar, DÇ Gülten
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
82013
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
DÇ Gülten, İ Soytürk
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 641-656, 2012
82012
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
D Çağırgan Gülten, G Batdal Karaduman
International Conference on New Trends in Education and Their Implications …, 2010
82010
"Öğretmen Adaylarının Matematik Problemi Çözme Tutumları İle Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları "
ÇGD Deringöl Y.
Journal of Research in Education and Teaching 6 (10), .98-106, 2017
72017
Pre-Service Primary Mathematic Teachers' Skills of Using the Language of Mathematics in the Context of Quadrilaterals.
P Güner, DC Gülten
Online Submission 7 (1), 13-27, 2016
72016
Fen ve matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde kullanılan dile ilişkin görüşlerinin araştırılması
Y Yaman, DÇ Gülten
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (4), 238-245, 2015
72015
SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ
S GÜVEN, MD KARSLI
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-24, 2014
72014
FEN BILGISI ÖGRETMEN ADAYLARININ MATEMATIK ÖZ-YETERLIKLERI VE FIZIK PROBLEMLERINE YÖNELIK GÖRÜSLERI
E İnce, DÇ Gülten, FG Kirbaslar
Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 58, 2012
72012
The relation between 6th grade elementary school students’ self-efficacy beliefs and academic achievement in geometry
DÇ Gülten, İ Soytürk
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty 25, 55-70, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20