Follow
Zeynep Şilan TURHAN
Zeynep Şilan TURHAN
Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü Doç.Dr. , Iğdır Üniversitesi
Verified email at igdir.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Synthesis, characterization and theoretical determination of corrosion inhibitor activities of some new 4, 5-dihydro-1H-1, 2, 4-Triazol-5-one derivatives
M Beytur, ZT Irak, S Manap, H Yüksek
Heliyon 5 (6), 2019
462019
Effect of Er2O3 on structural, mechanical, and optical properties of Al2O3-Na2O-B2O3-SiO2 glass
B Aktas, S Yalcin, M Albaskara, E Aytar, G Ceyhan, ZŞ Turhan
Journal of Non-Crystalline Solids 584, 121516, 2022
332022
Heterotricyclic compounds via click reaction: A computational study
ZT Irak, S Gümüş
Noble Int. J. Sci. Res 7, 80-89, 2017
322017
4-Benzilidenamino-4, 5-dihidro-1H-1, 2, 4-triazol-5-on Türevlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Teorik Olarak İncelenmesi.
Z TURHAN İRAK, M BEYTUR
Journal of the Institute of Science & Technology/Fen Bilimleri Estitüsü …, 2019
162019
Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla Su Kalitesinin Belirlenmesi
A YİĞİT, ZT İRAK, D ÖZTÜRK, E ÖZTÜRK, D ALPASLAN, T ŞAHAN, ...
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (4), 169-179, 2017
142017
Theoretical study on the investigation of antioxidant properties of some 4-benzylidenamino-4, 5-dihydro-1H-1, 2, 4-triazol-5-one derivatives
Z Turhan Irak, M Beytur
Journal of the Institute of Science and Technology 9 (1), 512-521, 2019
42019
Determination of water quality by ion characterization of Van Lake water
A Yigit, ZT Irak, D Öztürk, E Öztürk, D Alpaslan, T Sahan, N Aktas
Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech 7 (4), 169-179, 2017
42017
Donör-Akseptör Gruplar İçeren Bazı Heterosiklik Bileşiklerin Çizgisel Olmayan Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi
ZT İRAK, S GÜMÜŞ
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (1), 1-8, 2017
32017
Quantum chemical calculations of phenazine-based organic dyes in dye-sensitized solar cells
N Yigit, ZŞ Turhan
Heterocyclic Communications 27 (1), 155-163, 2021
22021
(E)-2-((Fenilimino) metil) Fenol Molekülünün Teorik Olarak İncelenmesi
E ÖZTÜRK, ZT IRAK, S GÜMÜŞ
Journal of the Institute of Science and Technology 9 (1), 407-414, 2019
22019
Fenazin Tabanlı Bileşiklerin OLED ve TADF Özelliklerinin İncelenmesi
ZŞ TURHAN
Journal of the Institute of Science and Technology 11 (4), 2926-2936, 2021
12021
Determination of Antibacterial Properties of Some Sulfonamide Compounds by Molecular Docking
H ÖZTÜRK, N YORULMAZ, M DURGUN, ZT İRAK, İH SARPÜN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 16 (2), 458-467, 2021
12021
Investigation OF tadf properties OF novel donor-acceptor type pyrazine derivatives
A Gümüs, S Gümüs
Journal of the Chilean Chemical Society 64 (1), 4303-4309, 2019
12019
Quantum Chemical Studies of Sensitizers Designed for Dye-Sensitive Solar Cells
Z Turhan, E Öztürk, N Karakoyun
Caucasian Journal of Science 10 (2), 162-182, 2023
2023
Nanoteknoloji ve Organik Kimya
ÖÜA Yiğit
2023
Theoretical Investigation of Some Synthesized 3-Arylamino-5-[2-(Substituted 1-imidazole) Ethyl 1]-1,2,4-Triazole Derivatives
ZŞT Aybek Yiğit
Yuzuncu Yil University Journal of the Institute of Natural & Applied …, 2023
2023
Theoretical investigation of some 1, 2, 4-triazole-based molecules synthetized
ZŞ Turhan, F Tenlįk
Zeitschrift für Physikalische Chemie 2022, aop, 2022
2022
OKSADİAZOL TÜREVLERİ VE ÖZELLİKLERİ
ZŞT Murat BEYTUR
Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, 53-71, 2022
2022
FAVİPİRAVİR MOLEKÜLÜNÜN KUANTUM KİMYASAL ÇALIŞMASI
ZŞ TURHAN
Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, 27-51, 2022
2022
Bazı Organik Elektrolüminesans 2-[3-(Metil/Etil/p-Metilbenzil)-5-okso-1H-1, 2, 4-triazol-4 (5H)-yl]-izoindolin-1, 3-dionlar'ın Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ile Elektronik …
M BEYTUR, Z TURHAN, H YÜKSEK
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20