Follow
HALUK BAŞAR
HALUK BAŞAR
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bursa ili topraklarının verimlilik durumlarının toprak analizleri ile incelenmesi
H Başar
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2), 69-83, 2001
852001
Effect of humic substances in nutrient film technique on nutrient uptake
C De Kreij, H Başar
Journal of plant nutrition 18 (4), 793-802, 1995
661995
Bursa yöresindeki şeftali ağaçlarının demir, çinko, bakır ve mangan ile beslenme durumları
AV Katkat, A Özgümüş, H Başar, B Altınel
Turkish J. Agric. For 18 (6), 447-456, 1994
431994
Elemental composition of various peach cultivars
H Başar
Scientia horticulturae 107 (3), 259-263, 2006
402006
Factors affecting iron chlorosis observed in peach trees in the Bursa region
H BAŞAR
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 24 (2), 237-246, 2000
332000
Methods for estimating phytoavailable metals in soils
H Başar
Communications in Soil Science and Plant Analysis 40 (7-8), 1087-1105, 2009
322009
Değişik demirli gübre ve dozlarının şeftali ağaçlarının bazı mikro besin elementi içerikleri üzerine etkisi
H Başar, A Özgümüş
Tr. J of Agriculture and Forestry 23, 273-281, 1999
271999
Saraybosna buğday çeşidinin verim ve bazı verim kriterleri üzerine değişik azotlu gübrelerin ve azot dozlarının etkisi
H Başar, Z Tümsavaş, AV Katkat, A Özgümüş
Tr. J. of Agriculture and Forestry 22, 59-63, 1998
271998
İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan toprakların ağır metal içerikleri
H Başar, S Gürel, AV Katkat
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (1), 93-104, 2004
232004
Analytical methods for evaluating iron chlorosis in peach trees
H Başar
Communications in soil science and plant analysis 34 (3-4), 327-341, 2003
222003
Bursa yöresinde yetiştirilen şeftali ağaçlarının azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile beslenme durumlarının yaprak analizleri ile incelenmesi
H BAŞAR, A ÖZGÜMÜS, AV KATKAT
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 21 (3), 0-0, 1997
211997
Methods for estimating soil iron availability to chlorotic peach trees
H Başar
Communications in soil science and plant analysis 36 (9-10), 1187-1198, 2005
202005
The influence of Zn, Fe and B applications on leaf and fruit absorption of table olive “Gemlik” based on phonological stages
H Başar, S Gürel
Scientia horticulturae 198, 336-343, 2016
192016
Effects of various iron fertilizers and rates on some micro nutrients contents of peach trees
H BAŞAR, A ÖZGÜMÜŞ
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (3), 273-282, 1999
191999
The Determination of Soil Boron Fractions, Their Relationships to Soil Properties and the Availability to Olive (Olea europea L.) Trees
S Gürel, H Başar, E Keskin, MS Dirim
Communications in soil science and plant analysis 50 (8), 1044-1062, 2019
172019
Heavy metal contamination in peach trees irrigated with water from a heavily polluted creek
H Başar, C Aydinalp
Journal of plant nutrition 28 (11), 2049-2063, 2005
172005
Bursa yöresi şeftali ağaçlarında görülen sarılığa etkili etmenler üzerine bir araştırma
H Başar
Turk J. of agriculture forestry 24, 237-245, 2000
162000
Yeşil yem ve gübreleme amacıyla yetiştirilen adi fiğ (Vicia sativa L.)'den sonraki mısırın verim özellikleri
A Uzun, M Öz, A Karasu, H Başar, İ Turgut, A tanju Göksoy, E Açıkgöz
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (2), 83-96, 2005
152005
Değişik demir bileşiklerinin ve uygulama yöntemlerinin soya fasulyesinin demir içeriği ve gelişimi üzerine etkisi
H Başar, E Taban
Tarım Bilimleri Dergisi 7 (4), 57-61, 2001
132001
Leaf tip yellowing in eggplant is caused by boron deficiency
C de Kreij, H Başar
Journal of plant nutrition 20 (1), 47-53, 1997
121997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20