Follow
İLHAN TURGUT
İLHAN TURGUT
Unknown affiliation
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Alternate Row Spacing and Plant Density Effects on Forage and Dry Matter Yield of Corn Hybrids (Zea mays L.)
I Turgut, A Duman, U Bilgili, E Acikgoz
Journal of Agronomy and Crop Science 191 (2), 146-151, 2005
1392005
Production of sweet sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) increases with increased plant densities and nitrogen fertilizer levels
I Turgut, U Bilgili, A Duman, E Acikgoz
Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant 55 (3), 236-240, 2005
952005
Effect of irrigation amounts applied with drip irrigation on maize evapotranspiration, yield, water use efficiency, and net return in a sub–humid climate
H Kuscu, A Karasu, OZ Mehmet, AO Demir, I Turgut
Turkish Journal of Field Crops 18 (1), 13-19, 2013
692013
Bursa koşullarında yetiştirilen şeker mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) bitki sıklığının ve azot dozlarının taze koçan verimi ile verim öğeleri üzerine etkisi
İ Turgut
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 24 (3), 341-347, 2000
632000
Silaj bitkileri yetiştirme ve silaj yapımı
E Açıkgöz, İ Turgut, İ Filya
Hasat Yayınları, İstanbul 584, 2002
512002
Effect of green manuring on the yield of sweet corn
I Turgut, U Bilgili, A Duman, E Acikgoz
Agronomy for Sustainable Development 25 (4), 433-438, 2005
492005
Effects of plant populations and nitrogen doses on fresh ear yield and yield components of sweet corn (Zea mays saccharata Sturt.) grown under Bursa conditions
İ TURGUT
Turkish journal of agriculture and forestry 24 (3), 341-348, 2000
482000
Bursa koşullarında değişik ekim zamanlarının şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) çeşitlerinin taze koçan verimi ile verim öğeleri üzerine etkileri
İ Turgut, A Balcı
Türkiye 4, 17-21, 2001
392001
Effects of plant populations and nitrogen doses on fresh ear yield and yield components of sweet corn grown under Bursa conditions
I Turgut
Turkish journal of agriculture and forestry 24 (3), 341-347, 2000
322000
Farklı ekim sıklığı ve azot dozlarının Otholom ekmeklik buğday çeşidinde verim ve verim komponentlerine etkisi
İ Turgut, V Bulur, N Çelik, R Doğan
Uludağ Üniversitesi, 1996
261996
The effect of nitrogen levels on forage yield and some attributes in some hybrid corn (Zea mays indentata Sturt.) cultivars sown as second crop for silage corn
A Karasu, M Oz, G Bayram, I Turgut
African Journal of Agricultural Research 4 (3), 166-170, 2009
242009
Effect of seeding rate and nitrogen fertilization on proso millet under dryland and irrigated conditions
I Turgut, A Duman, GW Wietgrefe, E Acikgoz
Journal of plant nutrition 29 (12), 2119-2129, 2006
212006
Kendilenmiş mısır (Zea mays indentata Sturt.) hatlarının yoklama melezlerinde, verim ve verim öğeleri bakımından heterosis ve kombinasyon yeteneği değerlerinin belirlenmesi
İ Turgut, A Duman, A Balcı
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2), 47-56, 2003
212003
Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) line x tester analiz yöntemiyle uyum yeteneği etkilerinin ve heterosisin belirlenmesi
İ Turgut
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2), 33-46, 2003
202003
Variation of seed yield and its compenents in common vetch under different conditions. XVI
E Açıkgöz, İ Turgut, H Ekiz
International Grassland Congress, Nice-France, 641-642, 1986
201986
Bursa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Atdişi Hibrit Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi
İ Turgut, R Doğan, N Yürür
Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25, 1997
191997
Bursa koşullarında ekim nöbeti sistemlerinin mısırın verim ve verim öğeleri üzerine etkisi
U Ayşen, A KARASU, İ TURGUT, F ÇAKMAK, ZM TURAN
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (2), 61-68, 2005
182005
Bursa koşullarında mısırın (Zea mays indentata Sturt.) verim ve verim unsurlarına etkili başlıca karakterler ve bunların kalıtımı üzerinde araştırmalar
İ Turgut, F Çakmak, A Balcı
Türkiye 3, 269-274, 1999
181999
Saraybosna ekmeklik buğday çeşidinde uygun ekim sıklığı ve azot miktarının belirlenmesi ile ilgili bir araştırma
R Doğan, N Çelik, İ Turgut
Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler, 36-40, 1997
181997
Atdişi mısırda (Zea mays indentata Sturt.) üstün melez kombinasyonların belirlenmesi üzerinde bir araştırma
İ TURGUT
ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 11 (1), 23-35, 2001
162001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20