Fatma Korkut
Fatma Korkut
Associate Professor of Industrial Design, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
U.S. Involvement in the Development of Design in the Periphery: The Case History of Industrial Design Education in Turkey, 1950s-1970s
HA Er, F Korkut, Ö Er
Design Issues 19 (2), 17-34, 2003
562003
The Profession of Industrial Design in Turkey: The Correspondence between Education and Practice
F Korkut, G Hasdogan
IDATER 98 Conference: International Conference on Design and Technology …, 1998
211998
Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Eğitimi ve Kurumsallaşma: Kronolojik Notlar
HA Er, F Korkut
Türkiye'de Tasarım Eğitimi: Nesnel kitap dizisi1, 6-9, 1998
151998
Implications of Collaboration with Industry for Educational Strategies in Industrial Design: The Graduation Project Course
N Evyapan, F Korkut, G Hasdogan
CLTAD 3rd International Conference: Enhancing Curricula, 137-159, 2006
112006
Perceived Values of Web-based Collective Design Platforms from the Perspective of Industrial Designers in reference to Quirky and OpenIDEO
M Hajiamiri, F Korkut
A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture 12 (1), 147-159, 2015
92015
My Dear Monster Friends: Matrix as an Emotionally Rich Generative Design Tool
F Korkut, C Dogan
Design and Emotion 2010, 2010
9*2010
Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak 'Deneyim Yansıtma Modellemesi' ve Sürdürülebilirlik için Tasarım
S Turhan, Ç Dogan, F Korkut
Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, 393-404, 2011
82011
Understanding user experience for scenario building: a case in public transportation design
G Hasdogan, N Evyapan, F Korkut
Contemporary Ergonomics, 189-193, 2006
7*2006
Collaborating with External Partners in Industrial Design Education: A Review of Success Factors
NAGZ Börekçi, F Korkut
Papers from the LearnX Design London 2017 Conference,, 183-190, 2017
52017
Notlar+ Kaynakça: Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Yazını [Notes+ Bibliography: Industrial Design Literature in Turkey]
F Korkut, Ö Er, HA Er
Ankara: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kurulus u, 1998
51998
Notlar + Kaynakça: Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Yazını
F Korkut, Ö Er, HA Er
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Ankara, 1998
41998
Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'de Korumaya ve Tasarım Hakkına Getirilen Sınırlamalar
F Korkut
Tasarımda Evrenselleşme: 2. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, 29-35, 1996
41996
I-Wonder-How: A Method for Co-designing with Children in Design Education
S Umulu, F Korkut
Proceedings of DRS 2018: Catalyst 7, 2927-2940, 2018
22018
Combining the Digital and the Analog: Exploring Unfamiliar Problem Domains through Video Blogs and Role-Playing in Industrial Design Education
GH Eren, F Korkut
Papers from the LearnX Design London 2017 Conference, 2017
22017
Design Exploration through Online User-Generated Video Material
GH Eren, F Korkut
ISIDE 2017: Second International Symposium on Industrial Design and …, 2017
22017
Encounters and Shifting Identities: Students’ Experiences of Multi-Stakeholder Participatory Design
H Kaygan, Ö Demir, F Korkut, I Güngör Boncukçu
Conference Proceedings of the Design Management Academy: Research …, 2017
22017
Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları
G ELİBOL, F Korkut, G Hasdoğan
22011
Endüstri Destekli Eğitim Projelerinde Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Değerlendirmesine Dayalı Bir Vaka Çalışması
GF Hasdoğan, NAGZ Börekçi, F Korkut
null, 2006
22006
Dynamics of Collaboration with Industry in Industrial Design Education: The Case of a Graduation Project Course
F Korkut, NAGZ Evyapan
Crossing Design Boundaries, 477-481, 2005
22005
Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz Önerisi
I Yalçıner, F Korkut
UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, 35-51, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20