Follow
Cigdem Han Tosunoglu
Cigdem Han Tosunoglu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An international collaborative investigation of beginning seventh grade students' understandings of scientific inquiry: Establishing a baseline
J Lederman, N Lederman, S Bartels, J Jimenez, M Akubo, S Aly, C Bao, ...
Journal of Research in Science Teaching 56 (4), 486-515, 2019
572019
Educational Reforms as Paradigm Shifts: Utilizing Kuhnian Lenses for a Better Understanding of the Meaning of, and Resistance to, Educational Change.
S Irez, C Han
International Journal of Environmental and Science Education 6 (3), 251-266, 2011
382011
Öğretmenlerin işlevsel paradigmaları ve eğitim reformu
Ç Han
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1), 59-79, 2013
292013
Biyoloji öğretmenlerinin sosyobilimsel konularla ilgili pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi
Ç Han Tosunoğlu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
162018
Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama görüşleri: Cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerinin incelenmesi
N Dogan, ÇH Tosunoğlu, Ö Ferah, B Akkan
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 49, 162-189, 2020
132020
Biyoloji öğretmenlerinin sosyobilimsel konularla ile ilgili anlayışları
Ç Han Tosunoğlu, S İrez
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 833-860, 2017
112017
Turkish 7th Grade Students’ Views about Scientific Inquiry
C Han-Tosunoglu, OK Dogan, Y Yalaki, M Cakir, S İrez
J. Lederman & NG Lederman (Chair), International Collaborative Investigation …, 2017
92017
The development of an instrument for assessing pedagogical content knowledge for socioscientific knowledge (PCK-SSI)
C Han-Tosunoglu, NG Lederman
National Association for Research in Science Teaching (NARST). Baltimore, USA, 2016
82016
Biyoloji öğretmenlerinin sosyobilimsel konularla ile ilgili anlayışları
HANT Çiğdem, İ Serhat
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 833-860, 2017
62017
Understandings of scientific inquiry: An international collaborative investigation of seventh grade students
J Lederman, N Lederman, S Bartels, J Jimenez Pavez, J Lavonen, ...
Dublin City University, 2017
62017
Sosyobilimsel konuların öğretimi için pedagojik bir model
ÇHAN TOSUNOĞLU, İ Serhat
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 384-401, 2019
52019
Towards developing a learning and teaching framework for SSI-based science education: Results of a Delphi study
S Irez, A Kilinc, C Han-Tosunoglu, S Caliskan, M Demirbag, S Yilmaz, ...
Proceedings of the ESERA 2017 Conference, Dublin, Ireland, 21-25, 2017
32017
Teaching evolution self-efficacy scale: The development, validation and reliability study
I Sibel, I Serhat, HANT Cigdem, M CAKİR
The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 6, 105-108, 2017
32017
Exploring pre-service biology teachers’ informal reasoning and decision-making about COVID-19
C Han-Tosunoglu, F Ozer
Science & Education 31 (2), 325-355, 2022
22022
International collaborative follow-up investigation of graduating high school students’ understandings of the nature of scientific inquiry: is progress Being made?
JS Lederman, NG Lederman, S Bartels, J Jimenez, K Acosta, M Akubo, ...
International Journal of Science Education 43 (7), 991-1016, 2021
22021
Developing an instrument to assess pedagogical content knowledge for biological socioscientific issues
C Han-Tosunoglu, NG Lederman
Teaching and Teacher Education 97, 103217, 2021
22021
Assessing Teachers' Competencies in Identifying Aspects of Nature of Science in Educational Critical Scenarios.
S Irez, C Han-Tosunoglu, N Dogan, G Cakmakci, Y Yalaki, E Erdas-Kartal
Science Education International 29 (4), 274-283, 2018
22018
Evrim öğretimi öz yeterlik ölçeği: geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik Çalışması
S İnan, OS İrez, ÇH Tosunoğlu, M Çakır
Trakya Eğitim Dergisi, 2018
22018
Educational reforms as paradigm shifts: utilizing kuhnian lenses to understand teacher resistance to educational reform
S Irez, C Han
XIV IOSTE, 541, 2010
12010
SOSYOBİLİMSEL MUHAKEME YETENEĞİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
B TÜZÜNGÜÇ, O DOGAN, ÇHAN TOSUNOĞLU
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (79), 1060-1078, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20