Handan Asude Başal
Handan Asude Başal
Eğitim Psikolojisi Profesörü
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul öncesi eğitim
HA Başal
Morpa Kültür Yayınları, 2007
110*2007
Geçmiş yıllarda Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları
HA Başal
Uludağ Üniversitesi, 2007
802007
Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki
MT Derman, HA Başal
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 115-144, 2013
752013
Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması
M Taner, HA Başal
Uludağ Üniversitesi, 2005
682005
Gelişim ve psikoloji: nasıl mutlu bir çocuk yetiştirebilirim?
HA Başal
Morpa Kültür Yayınları, 2004
522004
Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler.
MT DERMAN, HA BAŞAL
Journal of International Social Research 3 (11), 2010
502010
Okul öncesi eğitimine giriş
HA Başal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2013
452013
Okul öncesi eğitimde uygulamalı çevre eğitimi
HA Başal
Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar, 2003
382003
Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler
M Taner Derman, HA Başal
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 560-569, 2010
262010
Geçmişten günümüze Türkiye’de geleneksel çocuk oyunları
HA Başal
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2010
252010
Türkiye’de doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası çocuk gelişimi ve eğitimine ilişkin gelenek, görenek ve inançlar
HA Başal
Uludağ Üniversitesi, 2006
232006
Gelişim ve psikoloji: nasıl mutlu ve başarılı bir çocuk yetiştirebilirim?
HA Başal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
222012
Gelişim ve psikoloji
HA Başal, A Kar, M Delioğlu
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Morpa Kültür Yayınları, 2003
212003
'Otoriter've'Demokratik'Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller
HA Başal, PB Kahraman, MT Derman, Ö Kahraman, H Sümer
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 384-409, 2014
142014
ANNE E? YTYM DÜZEYYNE GÖRE ÇOCUKLARIN CYNSYYET KALIPYARGILARI YLE OYUN VE OYUNCAK TERCYHLERY
PB KAHRAMAN, HA BAŞAL
Social Sciences 6 (1), 1344-1366, 2011
132011
Çevre büyüklüğü ve 10–12 yaş ilkokul çocuklarında denetim odağı
A Dönmez, HA Başal
Psikoloji Dergisi 5 (18), 7-14, 1985
131985
Okulöncesi ve ilkokul çocukları için uygulamalı çevre eğitimi
HA Başal
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015
122015
Çocuklar için sınıf içi etkinlik ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği
HA Başal
Uludağ Üniversitesi, 2001
122001
Okula hazırbulunuşluğu değerlendirme testinin uyarlama çalışması
P Bağçeli Kahraman, HA Başal
International Journal of Social Science 6 (1), 889-911, 2013
112013
Çocuklarda Çevre Bilinci ve Duyarlılığının Geliştirilmesi. I
HA Başal
Ulusal Erciyes Sempozyumu, 23-25, 2005
112005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20