Handan Asude Başal
Handan Asude Başal
Eğitim Psikolojisi Profesörü
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul öncesi eğitim
HA Başal
Morpa Kültür Yayınları, 2007
122*2007
Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki
MT Derman, HA Başal
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 115-144, 2013
962013
Geçmiş yıllarda Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları
HA Başal
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2), 243-266, 2007
952007
Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması
M Taner, HA Başal
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 395-420, 2005
852005
Gelişim ve psikoloji: nasıl mutlu bir çocuk yetiştirebilirim?
HA Başal
Morpa Kültür Yayınları, 2004
572004
Okul öncesi eğitimine giriş
HA Başal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2013
522013
Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler.
MT DERMAN, HA BAŞAL
Journal of International Social Research 3 (11), 2010
472010
Okul öncesi eğitimde uygulamalı çevre eğitimi
HA Başal
Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar, 2003
412003
Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler
M Taner Derman, HA Başal
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 560-569, 2010
392010
Geçmişten günümüze Türkiye’de geleneksel çocuk oyunları
HA Başal
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2010
302010
Gelişim ve psikoloji
HA Başal, A Kar, M Delioğlu
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Morpa Kültür Yayınları, 2003
272003
Gelişim ve psikoloji: nasıl mutlu ve başarılı bir çocuk yetiştirebilirim?
HA Başal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
242012
Türkiye'de doğum öncesi doğum ve doğum sonrası çocuk gelişimi ve eğitimine ilişkin gelenek, görenek ve inançlar
HA Başal
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 45-70, 2006
242006
'Otoriter've'Demokratik'Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller
HA Başal, PB Kahraman, MT Derman, Ö Kahraman, H Sümer
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 384-409, 2014
152014
ANNE E? YTYM DÜZEYYNE GÖRE ÇOCUKLARIN CYNSYYET KALIPYARGILARI YLE OYUN VE OYUNCAK TERCYHLERY
PB KAHRAMAN, HA BAŞAL
Social Sciences 6 (1), 1344-1366, 2011
152011
Okula hazırbulunuşluğu değerlendirme testinin uyarlama çalışması
P Bağçeli Kahraman, HA Başal
International Journal of SocialScience 6 (1), 889-911, 2013
132013
Çocuklar için sınıf içi etkinlik ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği
HA Başal
Uludağ Üniversitesi, 2001
132001
Çevre büyüklüğü ve 10–12 yaş ilkokul çocuklarında denetim odağı
A Dönmez, HA Başal
Psikoloji Dergisi 5 (18), 7-14, 1985
131985
Okulöncesi ve ilkokul çocukları için uygulamalı çevre eğitimi
HA Başal
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015
122015
Okul öncesi eğitimi öğrencilerinin akademik başarıları ile mezun oldukları lise türü ve mezuniyet dereceleri arasındaki ilişki
HA Başal, M Taner
Proceedings of OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 482-489, 2003
112003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20