Follow
Handan Asude Başal
Handan Asude Başal
Eğitim Psikolojisi Profesörü
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi eğitim
HA Başal
Morpa Kültür Yayınları, 2007
246*2007
Geçmiş yıllarda Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları
HA Başal
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2), 243-266, 2007
2042007
Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması
M Taner, HA Başal
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 395-420, 2005
1702005
Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki
MT Derman, HA Başal
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 115-144, 2013
1522013
Gelişim ve psikoloji: nasıl mutlu bir çocuk yetiştirebilirim?
HA Başal
Morpa Kültür Yayınları, 2004
1482004
Okul öncesi eğitimine giriş
HA Başal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2013
1082013
Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler
MT Derman, HA Başal
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 560-569, 2010
882010
Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki
M Taner Derman, HA Başal
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 115-144, 2013
812013
Okul öncesi eğitimde uygulamalı çevre eğitimi
HA Başal
Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar, 2003
712003
Türkiye'de doğum öncesi doğum ve doğum sonrası çocuk gelişimi ve eğitimine ilişkin gelenek, görenek ve inançlar
HA Başal
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 45-70, 2006
632006
Gelişim ve psikoloji: nasıl mutlu ve başarılı bir çocuk yetiştirebilirim?
HA Başal
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
612012
Geçmişten günümüze Türkiye’de geleneksel çocuk oyunları
HA Başal
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2010
612010
Gelişim ve psikoloji
HA Başal, A Kar, M Delioğlu
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Morpa Kültür Yayınları, 2003
612003
Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler
M Taner Derman, HA Başal
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 560-569, 2010
532010
A randomized controlled trial to test efficacy of digital enhancements of storybooks in support of narrative comprehension and word learning
B Sarı, HA Başal, ZK Takacs, AG Bus
Journal of experimental child psychology 179, 212-226, 2019
432019
'Otoriter've'Demokratik'Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller
HA Başal, PB Kahraman, MT Derman, Ö Kahraman, H Sümer
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 384-409, 2014
382014
ANNE E? YTYM DÜZEYYNE GÖRE ÇOCUKLARIN CYNSYYET KALIPYARGILARI YLE OYUN VE OYUNCAK TERCYHLERY
PB Kahraman, HA Başal
Social Sciences 6 (1), 1344-1366, 2011
332011
Okulöncesi ve ilkokul çocukları için uygulamalı çevre eğitimi
HA Başal
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015
312015
OKULA HAZIRBULUNUŞLUĞU DEĞERLENDİRME TESTİNİN UYARLAMA ÇALIŞMASI
PB KAHRAMAN, HA Başal
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 1), 889-911, 2019
232019
Çocuklar için sınıf içi etkinlik ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği
HA Başal
Uludağ Üniversitesi, 2001
222001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20