Omer Faruk ISLIM
Title
Cited by
Cited by
Year
Technology-supported collaborative concept maps in classrooms
OF Islim
Active Learning in Higher Education 19 (2), 131-143, 2018
152018
Technology and college students: What faculty members think about the use of technology in higher education.
OF Islim, N Sevim Cirak
Malaysian Online Journal of Educational Technology 5 (2), 34-50, 2017
152017
Use of Open Educational Resources: How, Why and Why Not?
OF Islim, NAG Koybasi, K Cagiltay
International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 28 (2 …, 2016
152016
Using The Scamper Technique In An Ict Course To Enhance Creative Problem Solving Skills: An Experimental Study
OF ISLIM, S KARATAS
The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1291-1296, 2016
132016
Bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin SCAMPER (yönlendirilmiş beyin fırtınası) tekniğine göre işlenmesinin öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerine ve akademik …
ÖF İslim
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2009
132009
Use of educational technology in special education: Perceptions of teachers
K Cagiltay, H Cakir, N Karasu, OF ISLIM, F CICEK
Participatory Educational Research 6 (2), 189-205, 2019
122019
The impact of OER on instructional effectiveness: a case study
OF Islim, K Cagiltay
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 12 (3), 559-567, 2016
92016
Kullanılabilirlik kavramı ve kullanılabilirlik ölçümleri
ES Evcil, ÖF İslim
TH International Computer&Instructional Technologies Symposium, 4-6, 2012
62012
SCAMPER (Yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği)
ÖF İslim
Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24, 2011
52011
Yükseköğretimde kalite arayışında bir gösterge olarak öğrenci memnuniyeti: Bir ölçek geliştirme çalışması
H ŞİMŞEK, ÖF İSLİM, N ÖZTÜRK
Trakya Eğitim Dergisi 9 (3), 380-395, 2019
42019
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı: ODTÜ BÖTE Örneği.
N Sevim, ÖF İslim, G KAPLAN AKILLI
Journal of Kirsehir Education Faculty 17 (1), 2016
4*2016
How Scholars Define the Field of Computer Education and Instructional Technology?
ÖF İslim, T Bahçekapılı, P Şendurur, E Cevizci-Karataş
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (3), 199-223, 2016
22016
Virtual reality in vocal training: a case study
S Doganyigit, OF Islim
Music Education Research, 1-11, 2021
12021
Investigation into Nomophobia amongst Turkish pre-service teachers
N Sevim-Cirak, OF Islim
Education and Information Technologies, 1-19, 2020
12020
Faculty Members vs Students: How They Use Social Networking Sites Personally and Educationally.
OF Islim, N Sevim-Cirak
Acta Didactica Napocensia 12 (2), 1-14, 2019
12019
Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması Geliştirilmesi ve Kullanılması Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması
ÖF İslim, İS Yıldırım
12016
Are teachers too nomophobic too teach a case from Turkey
Ç YILDIRIM, E ŞUMUER, ÖF İSLİM, İS YILDIRIM
null, 2015
12015
The Use of immediate feedback system in college classrooms: a multiple case study
ÖF İslim
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2015
12015
Concept Mapping on iPads with Baiboard HD to Promote Student Learning
T DeBacker, J Goldman, OF Islim
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2014
12014
Özel eğitim için yenilikçi eğitim teknolojileri: Uzman görüşleri
F ÇİÇEK, Ö İSLİM, K ÇAĞILTAY, G KAPLAN, H ÇAKIR, N KARASU
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20