Follow
Doç. Dr. Seven Erdogan
Doç. Dr. Seven Erdogan
Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimin Ardından Yaşanan Gelişmeler
C Kakışım, S Erdoğan
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 10 (18), 399-420, 2018
192018
İş ve Aile Hayatı Çatışması
S Erdoğan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı …, 2010
162010
İklim Değişikliğine Karşı Verilen Küresel Mücadele ve Avrupa Birliği
S Erdoğan
Manas Journal of Social Research 7 (4), 703-718, 2018
142018
Ekonomik Entegrasyonlar Avrupa Birliği ve Türkiye
AR Sandalcılar, S Erdoğan
Bursa: Ekin Yayınevi, 2017
92017
Fragmented local normative orders, unresolved localizations, and the contesting of gender equality norms in Turkey
H Tabak, S Erdoğan, M Doğan
Asian Journal of Women's Studies 28, 2022
72022
ARAB UPRISINGS AND RUSSIA'S INTERNATIONAL STANDING
S Erdoğan
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2015
72015
Bir Dış Politika Aktörü Olarak Avrupa Birliği ve Suriye Krizi
S Erdoğan
Ortadoğu Analiz 7 (66), 14-17, 2015
72015
Black Sea Extroversion at European and International Level
S Erdoğan
ICBSS Policy Brief, 2015
7*2015
Intra-conservative Bloc Contestations on Gender Equality in Turkey – Norm Reception in Fragmented Normative Orders
H Tabak, S Erdoğan, MB Ün
JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES, 2022
62022
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ
S ERDOĞAN, Z ASLAN
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 21 (42), 295-317, 2021
42021
DÖNÜŞEN DİPLOMASİNİN YENİ YÜZÜ: PARADİPLOMASİ
S ERDOĞAN
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 24 (3), 495-509, 2020
42020
GÖÇMEN KRİZİ, AVRUPA BİRLİĞİ VE YENİDEN HATIRLANAN TÜRKİYE
S Erdoğan
Ortadoğu Analiz 8 (74), 64-67, 2016
42016
The European Union’s Cooperation with the Accession Countries (Western Balkans and Turkey) to Deal with the Refugee Crisis
S Erdoğan
Göç Araştırmaları Dergisi 7 (2), 208-237, 2021
22021
Avrupa Birliğinin İstanbul Sözleşmesine Katılım Süreci: Yeni Bir Ulusüstücülük- Hükümetlerarasıcılık Rekabeti mi?
S Erdoğan
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 9 (2), 311-334, 2021
22021
EH CARR’IN “YİRMİ YIL KRİZİ 1919-1939” KİTABINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI DÜZEN
S ERDOĞAN
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 5 (1), 11-24, 2020
22020
Avrupa Birliği ve Krizler: Tarihi ve Güncel Krizler Üzerine Bir Değerlendirme
S Erdoğan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75 (2), 589-606, 2020
22020
THE ROLE OF TURGUT ÖZAL IN TURKEY’S APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION FOR FULL MEMBERSHIP IN 1987
S ERDOĞAN
İmgelem 3 (5), 239-254, 2019
22019
Avro Krizi, Siyasi Etkileri ve AB Genişlemesine Yansımaları
S ERDOĞAN, H YAZGAN
22017
A Negating Condition (ality)—The EU Migration Externalization and Turkey
S Erdoğan, H Tabak
EU Conditionality in Turkey: When Does It Work? When Does It Fail?, 171, 2022
12022
İran-Şangay İşbirliği Örgütü İlişkileri ve İran’ın Üyelik Beklentisi
S ERDOĞAN
Medeniyet Araştırmaları Dergisi 5 (2), 151-169, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20