Oyku IYIGUN
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgütsel adalet: Kuramsal bir yaklaşım
NÖ İyigün
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012
1122012
What could entrepreneurship do for sustainable development? A corporate social responsibility-based approach
NÖ İyigün
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1226-1231, 2015
802015
PSİKOLOJİK KONTRATIN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA-THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON ORGANIZATIONAL DEVIANCE AND A RESEARCH IN …
NÖ İyigün, C Çetin
Öneri Dergisi 10 (37), 15-29, 2012
402012
The role of organizational learning and knowledge transfer in building strategic alliances: A case study
N Genç, NÖ İyigün
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1124-1133, 2011
282011
Handbook of research on developing sustainable value in economics, finance, and marketing
U Akkucuk
IGI Global, 2014
252014
The impact of perceived organizational justice on turnover intention: Evidence from an international electronic chain store operating in Turkey
O Iyigun, I Tamer
Journal of global strategic management 11, 5-16, 2012
252012
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
H Yıldız, B Yıldız, NÖ İyigün
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 147-165, 2016
242016
Psikolojik Sözleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi
H Yildiz, B Yildiz, NÖ İyigün
Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 147-165, 2016
24*2016
Örgüt Kültürünün Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Perakende İşletmesi Çalışanları Üzerinde Araştırma
İ Tamer, NÖ İyigün, M Sağlam
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (8), 187-202, 2014
202014
Psikolojik kontratın örgütsel sapma üzerindeki etkisinde kişilik özelliklerinin rolü ve bir araştırma
NÖ İyigün
Marmara Üniversitesi, 2011
172011
A conceptual model proposal for determinants, form, functions and structure choice in strategic alliances
N Genç, N Alayoğlu, NÖ İyigün
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1594-1600, 2012
152012
Corporate social responsibility and ethics in management in light of sustainable development
NÖ İyigün
Handbook of research on developing sustainable value in economics, finance …, 2015
92015
Psikolojik Kontratın Örgütsel Sapma Üzerindeki Etkisi ve Kişilik Özelliklerinin Rolü: İlaç Sektöründe Bir Araştırma
NÖ İYİGÜN
Beta Yayınları, 2012
92012
Creating Business Value and Competitive Advantage with Social Entrepreneurship
NO Iyigun
IGI Global, 2018
82018
Çalışanların sanal kaytarma davranışları psikolojik sözleşme algısı ile açıklanabilir mi?
NÖ İyigün, B Yıldız, H Yıldız
Örgütsel Davranış Kongresi. Melikşah Üniversitesi, 7-8, 2015
82015
The Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Entrepreneurial Orientation: A Research in the Hospitality Industry
G Taşkıran, Ö İyigün
Procedia Computer Science 158, 672-679, 2019
62019
Is Franchising an Efficient Tool for Entrepreneurship in the Knowledge Economy?
NO Iyigun, M Keskin
Entrepreneurship, Business and Economics-Vol. 1, 33-42, 2016
62016
A Research on the Corporate Social Responsibility Perception: An Evidence from Turkey
NÖ İyigün
International Journal of Business and Social Science 4 (12), 160-168, 2013
62013
Çalışanların sanal kaytarma davranışları örgütsel güven ile açıklanabilir mi
H Yıldız, B Yıldız, NÖ İyigün
Ampirik bir araştırma 14, 2015
52015
Örgütsel Özdeşleşmenin Örgüte Bağlilik Üzerindeki Etkisinde Örgüte Tutkunluğun Aracilik Etkisi: Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştirma
NÖ İYİGÜN
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 17 (4), 171-192, 2015
42015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20