Follow
Prof Dr. Ekrem CENGİZ
Prof Dr. Ekrem CENGİZ
Verified email at gumushane.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pazarlama modellerinin testinde kullanılabilecek yapısal eşitlik modeli (YEM) üzerine kavramsal bir inceleme
H Ayyıldız, E Cengiz
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2006
3312006
Customer perceived value: the development of a multiple item scale in hospitals
E Cengiz, F Kirkbir
Problems and perspectives in management, 252-268, 2007
2482007
The effect of marketing mix on positive word of mouth communication: Evidence from accounting offices in Turkey
E Cengiz, HE Yayla
Innovative Marketing 3 (4), 73-86, 2007
1892007
Yerel halk tarafından algılanan toplam turizm etkisi ile turizm desteği arasındaki ilişkiye yönelik yapısal bir model önerisi
E Cengiz, F Kırkbir
Anadolu Üniversitesi, 2007
1392007
Effects of image and advertising efficiency on customer loyalty and antecedents of loyalty: Turkish banks sample
E Cengiz, H Ayyildiz, B Er
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, 2007
1162007
Örgütsel yaratıcılığı belirleyen faktörler arası yapısal ilişkiler
E Cengiz, T Acuner, B Baki
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 98-121, 2007
762007
Üretim ve pazarlama bölüm çalişanlari arasi davranişsal değişkenlerin firma performansi üzerine etkisine ilişkin yapisal bir model önerisi
H Ayyıldız, E Cengiz, T Ustasüleyman
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21-38, 2006
742006
Yeni ürün geliştirme sürecinin başarısında etkili olan faktörler
AGE Cengiz, H Ayyıldız
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 133-148, 2005
712005
LİDERLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR MODEL ÖNERİSİ
E Cengiz, T Acuner, B Baki
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 421-433, 2006
682006
MUHASEBE MESLEĞİNİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
HE Yayla, E Cengiz
Muhasebe ve Denetime Bakış, 147-168, 2005
642005
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE HİZMET KALİTESİ İLİŞKİSİ: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
E Cengiz, F Kırkbir
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 263-285, 2010
592010
Country image effect on customer loyalty model
H Ayyildiz, E Cengiz
Innovative Marketing 3 (2), 44-64, 2007
582007
Analysis of the multi-item dimensionality of patients’ perceived value in hospital services
A Teke, E Cengiz, M Çetin, C Demir, F Kirkbir, T Fedai
Journal of medical systems 36, 1301-1307, 2012
462012
Toplam kalite çevre yönetimi
B Baki, E Cengiz
452002
The effects of failure recovery strategies on customer behaviours via complainants' perceptions of justice dimensions in banks
E Cengiz, B Er, A Kurtaran
Banks & bank systems, 173-198, 2007
442007
Turkish consumers' evaluation of products made in foreign countries: The country of origin effect
E Cengiz, F Kirkbir
Innovative Marketing 3 (2), 2007
442007
Müze pazarlaması: Pazarlama karması elemanlarının müzelere uyarlanması
AGE Cengiz
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (1), 87-108, 2006
442006
Tüketicilerin ürün tercihinde rol oynayan ürün menşeinin, marka, fiyat ve kalite değişkenleri açisindan incelenmesi
E Cengiz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 155-174, 2009
402009
Muhasebe bürolarında algılanan hizmet kalitesi ve mükelleflerin tatmin düzeylerine yönelik yapısal bir model önerisi-II
HE Yayla, E Cengiz
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 175-183, 2006
382006
Hekimlerin empatik özelliklerinin ölçümü ve bu ölçümlerin demografik değişkenlere göre değişimi
AK Teke, E Cengiz, C Demir
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 505-516, 2010
362010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20