Follow
Ergin Jable
Ergin Jable
Türk Dili Öğretim Üyesi, University of Prishtina “Hasan Prishtina
Verified email at uni-pr.edu
Title
Cited by
Cited by
Year
Kosova Türk ağızları inceleme-metin sözlük
E Jable
Sakarya Üniversitesi, 2010
152010
Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı
C ŞANLI, E Jable
I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi.(10-16 Mayıs 2009 …, 2009
112009
Kosova Türklerinin Dil (sizliğ) i ve Hak (sızlık) ları
E Jable
Yeni Türkiye (Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-IV), Yıl 21, 2015
102015
Kosova Türk Ağızları
E Jable
İnceleme-Metin-Sözlük, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk …, 2010
52010
Mitroviça Türk Ağızında Ses Olayları
E Jable
Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2013
32013
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
A Aka
Cilt, 2009
32009
Kosova’da Priştine Şehrinin İlköğretim Okullarında Türkçe Eğitim
E Jable, C Şanlı
Türkbilig, 139-166, 2019
12019
Gilan Türk Ağzında Ses Olayları
E Jable
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2 (4), 84-104, 2013
12013
YAŞAYAN BEKTAŞİLİK BAĞLAMINDA AKSARAYLI ÂŞIK MEHMET ÇİL’DE HACI BEKTAŞ ALGISI: THE PERCEPTION OF HACI BEKTAS IN THE POEMS OF ÂŞIK MEHMET ÇİL OF AKSARAY IN THE CONTEXT OF LIVING …
S PEKER, E JABLE
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 71-89, 2022
2022
YAŞAYAN BEKTAŞİLİK BAĞLAMINDA AKSARAYLI ÂŞIK MEHMET ÇİL’DE HACI BEKTAŞ ALGISI
S Peker, E Jable
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 71-89, 2022
2022
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Turgut Tok-Doç. Dr. Ergin Jable,“BALKANLARIN KADİM HALKI GORALILAR VE GORANÇE DİLİ”, Yeni Balkan Yayınevi, Üsküp 2020, 222 s., ISBN …
F Kemik
Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 177, 2022
2022
Eskişehir Seyyit Battal Gazi Dergâhı Şeyhi Şükrü (Şükrü Arıkaya) Baba’nın Hayatı Eserleri ve Yunanlılara Esir Düşmesi: Hatırat-I Şükrü
A TAŞĞIN, H TAŞĞIN, E JABLE, E HÜDAVERDİ
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 427-460, 2021
2021
Eskişehir Seyyit Battal Gazi Dervish Lodge Sheikh Şükrü [Şükrü Arıkaya] Baba’s Life, Works and His Capture by the Greeks: Memoir (Hatırat) of Şükrü ESKİŞEHİR SEYYİT BATTAL GAZİ …
A Taşğin, H Taşğin, E Jable, E Hüdaverdi
Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi 100, 2021
2021
KOSOVA TÜRK AĞIZLARINDA KULLANILAN SIRPÇA-HIRVATÇABOŞNAKÇA KELİMELER.
E Jable, ÜC Şanlı, C Çüse
Turuk 8 (20), 2020
2020
KOSOVA TÜRK AĞIZLARINDA KULLANILAN SIRPÇA-HIRVATÇA-BOŞNAKÇA KELİMELER/SERBIAN-CROATIAN-BOSNIAN WORDS IN KOSOVO TURKISH
E Jable, C Şanlı, C Çüse
Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 1, 2020
2020
KÜRESELLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE KOSOVA’DA ARNAVUTÇA VE ARNAVUTÇA’DA TÜRKÇE KELİMELER/ALBANIAN WORDS AND TURKISH WORDS IN ALBANIAN LANGUAGE IN KOSOVO, DURING THE PROCESS OF …
E Jable, E Kelmendi, C Şanlı
Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 42, 2019
2019
KÜRESELLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE KOSOVADA ARNAVUTÇA VE ARNAVUTÇADAKİ TÜRKÇE KELİMELER.
E JABLE, Ü ŞANLI, E KELMENDİ
Türük: International Language Literature & Folklore Researches Journal …, 2019
2019
Çocuk ve gençlik yazınında çokkültürcülük
H Asutay, E Jable, DY Ergin, Ç Karaoğlu-Bircan
Trakya Üniversitesi, 2019
2019
ÇOCUK VE GENÇLİK YAZININDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK
H ASUTAY, E JABLE, APDDY ERGİN, LÇ KARAOĞLU-BİRCAN
2019
GORACA İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
E Jable, C Şanlı
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (3), 1458-1477, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20