Nur Leman balbağ
Nur Leman balbağ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
usak.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının Atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi
M IŞIKLI, ATNL Göz
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 50-72, 2011
822011
Öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki
İ Acun, M Demir, NL Göz
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 107-123, 2010
402010
Sınıf öğretmeni adaylarına göre sosyal bilgiler dersinde küresel vatandaşlık
ÖG BAYIR, NL GÖZ, M BOZKURT
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2), 145-162, 2014
182014
İlköğretimde demokrasi ve vatandaşlık eğitimi
NL Göz
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi/Sosyal Bilimler …, 2010
162010
Sosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması
Ş Yaşar, TÇ Köse, N Göz, ÖG Bayır
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1), 38-56, 2015
152015
İlkokul 4. sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin küresel vatandaşlık algıları
LN Balbağ, B Türkcan
132017
İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersini öğretmenler ve öğrenciler nasıl algılıyor
NL Balbağ, Ö Gürdoğan Bayır, AF Ersoy
Sakarya University Journal of Education 7 (1), 223-241, 2017
112017
European Citizenship and European Union Expansion: perspectives on Europeanness and citizenship education from Britain and Turkey
C Wilkins, H Busher, T Lawson, I Acun, NL Göz
European Educational Research Journal 9 (4), 444-456, 2010
112010
İlkokul sosyal bilgiler dersi bağlamında öğrenci ve öğretmenlerin küresel vatandaşlık algıları
NL Balbağ
Anadolu Üniversitesi, 2016
92016
2004 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YENİ ANLAYIŞLAR: 1998 ÖĞRETİM PROGRAMINDAN FARKLILIKLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME
M GÜLTEKİN, ÖG BAYIR, NL GÖZ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (46), 24-49, 2004
92004
The relationship between critical thinking skills and citizenship behaviours
I Acun, M Demir, C Akar, L Goz
Lifelong learning and active citizenship, 495-500, 2010
62010
Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin özyeterlik algıları ile bilgi okuryazarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
MZ Balbağ, NL Balbağ
Pegem Atıf İndeksi, 429-446, 2016
42016
The Relationship between Student Teachers' Citizenship Skills and Critical
İ Acun, M Demir, NL Goz
Journal of Social Studies Education Research 1 (1), 107-123, 2010
42010
Sosyal sermaye ve sosyal medya: demokrasi ve vatandaşlık hakkında bir araştırma
İ ACUN, C YÜCEL, S İRİ, C BELENKUYU, NURL BALBAĞ
Sakarya University Journal of Education 7 (3), 564-583, 2017
32017
Etkili vatandaşlık ve çatışma çözme becerisi
NL Balbağ, ÖG Bayır
Pegem Atıf İndeksi, 925-944, 2016
32016
Determining Teachers’ Educational Needs Regarding School Education Projects within the Scope of Erasmus+ Programme
F Karakuş, MY Uyar, NL Balbağ
Journal of Education and Training Studies 5 (11), 32-43, 2017
22017
Identifying with Europe? the views of some Turkish And British postgraduate students taking part ın a universıty exchange programme
H Busher, C Wilkins, P Warwick, I Acun, NL Göz
Sözel bildiri. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık Ve …, 2009
22009
Some British and Turkish university students’ perspectives of the teaching of Citizenship in European contexts
H Busher, C Wilkins, T Lawson, I Acun, NL Göz
European Conference on Educational Research (ECER), Network 7, 2009
22009
Fourth Grade Students' Cognitive Structures Regarding" Values": Application of the Word Association Test.
NL Balbag, MF Kaya
Review of International Geographical Education Online 9 (1), 193-208, 2019
12019
Elementary School 4th Grade Students and Teachers' Perceptions of Global Citizenship.
NL Balbağ, B Türkcan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2), 2017
12017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20