Follow
Mithat Zeki Dinçer
Mithat Zeki Dinçer
prof of economy and tourısm Istanbul Unıversity
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Mikro ekonomi
MZ Dinçer
İstanbul: İstanbul Üniversitesi AUZEF, 2018
2102018
Negative word of mouse in the hotel industry: A content analysis of online reviews on luxury hotels in Jordan
MZ Dinçer, Z Alrawadieh
Journal of Hospitality Marketing & Management 26 (8), 785-804, 2017
1552017
Turizm Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisi’nde Turizm
MZ Dinçer
Filiz kitabevi, 1993
1531993
The impact of emotional dissonance on quality of work life and life satisfaction of tour guides
Z Alrawadieh, G Cetin, MZ Dincer, F Istanbullu Dincer
The Service Industries Journal 40 (1-2), 50-64, 2020
882020
Turizm kesiminin Türk ekonomisindeki yeri ve önemi
A İlkin, MZ Dinçer
TOBB, 1991
761991
Willingness to pay for tourist tax in destinations: Empirical evidence from Istanbul
G Cetin, Z Alrawadieh, MZ Dincer, F Istanbullu Dincer, D Ioannides
Economies 5 (2), 21, 2017
702017
Muslim friendly tourism (MFT): A discussion
G Cetin, MZ Dincer
Journal of Tourismology 2 (1), 65-67, 2016
532016
Reel effective exchange rate volatilities impact on tourism sector in Turkey: An empirical analysis of 2003-2014
MZ Dincer, FI Dincer, M Ustaoglu
Procedia economics and finance 23, 1000-1008, 2015
532015
Understanding destination image from the perspective of Western travel bloggers: the case of Istanbul
Z Alrawadieh, MZ Dincer, FI Dincer, P Mammadova
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 12 (2 …, 2018
522018
Sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji kaynakları ve hidrojen enerjisi: Türkiye değerlendirmesi
MZ Dinçer, Ö Aslan
İstanbul: İTO Yayını, 2008
462008
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MEDİKAL TURİZM: TÜRKİYE'NİN TAYLAND, MALEZYA VE HİNDİSTAN'A GÖRE POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
MZ Dinçer, M AYDOĞAN ÇİFÇİ, E KARAYILAN
Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 40 (1), 2016
422016
The economic contribution of Turkish tourism entrepreneurship on the development of tourism movements in Islamic countries
FI Dincer, MZ Dincer, S Yilmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 413-422, 2015
392015
Reputation management in cyberspace: evidence from Jordan’s luxury hotel market
Z Alrawadieh, MZ Dincer
Journal of Hospitality and Tourism Technology 10 (1), 107-120, 2019
312019
Türkiye'de konaklama sektörünün gelişimi ve başlıca sorunları üzerine bir araştırma
M Dinçer, F Dinçer
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 47 (1-4), 1989
311989
Ekonomik ve Sosyal Sorunlar-Çözüm Önerileri Dizisi
A İlkin, MZ Dinçer
TOBB Yayın, 1991
301991
An evaluation of new values in economy and their impacts on future transformation in tourism
B Turkay, FI Dıncer, MZ Dincer
Procedia Computer Science 158, 1095-1102, 2019
272019
Kalkınma planlarında turizm
MZ Dinçer, G Çetin
Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması, Detay Yayıncılık …, 2015
252015
The effect of restaurant’s physical environment on perceived value, customer satisfaction and loyalty: Case of Istanbul
SÖ GÜZEL, MZ Dinçer
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 6 (4), 626-643, 2018
242018
Paylaşım ekonomisi ve turizme etkileri üzerine bir değerlendirme
GÜL İlker, M DİNÇER, G ÇETİN
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (1), 7-16, 2018
212018
AIRBNB ARACILIĞIYLA KONAKLAMA YAPAN MISAFIRLERIN MEMNUNIYET DÜZEYLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE YÖNELIK NETNOGRAFIK BIR ARAŞTIRMA
D DEMİRDELEN, MZ DİNÇER, Fİ DİNÇER
International Journal of Contemporary Tourism Research 4 (1), 1-14, 2020
182020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20