Takip et
Mehmet KÜÇÜKKAYA
Mehmet KÜÇÜKKAYA
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Vergisel uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümü
M Küçükkaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
192008
Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür
M Küçükkaya
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19 (1), 191-218, 2015
142015
TARHİYAT SONRASI UZLAŞMANIN SONUÇLARI
M Küçükkaya
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30 (1), 253-272, 2020
72020
Vergi hukukunda düzenlenen uzlaşma kurumunun hukuki niteliği
M Küçükkaya
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 122-134, 2009
72009
Vergi İhtilaflarında Uzlaşmanın Vergiselliği
M Küçükkaya, G Sarısu Kanmaz
Yaklaşım Dergisi, S 185, 286-292, 2008
52008
Özel Bir Amortisman Uygulama Yöntemi
R Önder, M Küçükkaya
Mali Çözüm Dergisi 29, 77-90, 2019
42019
Vergi hukukunda zamanaşımı
M Küçükkaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
12000
VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU
M KÜÇÜKKAYA
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 582-624, 2022
2022
AMME ALACAKLARININ (ÖZELDE VERGİLERİN) KORUNMASINDA BİR YÖNTEM: TEMİNAT İSTEME
M KÜÇÜKKAYA
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 (2), 487-525, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9