Takip et
Prof. Dr. Kürşad Yılmaz
Prof. Dr. Kürşad Yılmaz
Eğitim Yönetimi Profesörü, Dumlupınar University
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi
Ö Çokluk, K Yılmaz, E Oğuz
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (1), 95-107, 2011
855*2011
Organizational citizenship and organizational justice in Turkish primary schools
K Yılmaz, M Taşdan
Journal of Educational Administration, 2009
3622009
Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili)
E Ağaoğlu, Y Altınkurt, K Yılmaz, T Karaöse
Eğitim ve Bilim 37 (164), 159-175, 2012
3132012
Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite
K Yılmaz, MB Horzum
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (10), 103-121, 2005
2982005
Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri
K Yılmaz, Y Altınkurt
Uluslararası insan bilimleri dergisi 8 (1), 941-973, 2011
2882011
İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri
ÖÇ Bökeoğlu, K Yılmaz
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 14 (2), 211-233, 2008
2652008
İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları
K Yilmaz, Ö Çokluk-Bökeoğlu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41 (2), 143-167, 2008
226*2008
The relationship between teachers’ emotional labor and burnout level
K Yilmaz, Y Altinkurt, M Guner
Eurasian Journal of Educational Research 15 (59), 75-90, 2015
2142015
Değerlere göre yönetim ve örgütsel adalet ilişkisinin ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre incelenmesi
Y Altınkurt, K Yılmaz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 16 (4), 463-484, 2010
2112010
The relationship between organizational trust and organizational commitment in Turkish primary schools
K Yilmaz
Journal of Applied Sciences 8 (12), 2293-2299, 2008
1892008
Özel dershane öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
K Yılmaz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 15 (59), 471-490, 2009
1742009
Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki
K Yılmaz, Y Altınkurt
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2), 385-402, 2012
173*2012
Eğitim inançları ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Yılmaz, Y Altınkurt, Ö Çokluk
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (1), 335-350, 2011
173*2011
Organizational citizenship and organizational justice scales' adaptation to Turkish
M Tastan, K Yilmaz
Egitim ve Bilim 33 (150), 87-96, 2008
163*2008
Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile iş doyumları arasındaki ilişki
Y Altınkurt, K Yilmaz
Sakarya University Journal of Education 4 (2), 57-71, 2014
162*2014
Eğitim yönetiminde değerler
K Yılmaz
Pegem Atıf İndeksi, 001-244, 2018
1572018
Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları
K Yılmaz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (1), 579-616, 2010
157*2010
Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri
Y Altınkurt, K Yılmaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (22), 113-128, 2011
148*2011
İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları
Y Altınkurt, K Yılmaz, A Oğuz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2), 1-19, 2012
145*2012
Relationship between School Administrators' Organizational Power Sources and Teachers' Organizational Citizenship Behaviors
Y Altinkurt, K Yilmaz
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (3), 1833-1852, 2012
145*2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20