Takip et
İlhan İLTER
İlhan İLTER
ksu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A study on the efficacy of project-based learning approach on Social Studies Education: Conceptual achievement and academic motivation
İ Ilter
Educational Research and Reviews 9 (15), 487, 2014
1032014
Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği)
Ü Çiğdem, İ İlter
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2), 147-164, 2010
862010
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İSTEKLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA FIRAT, ERZİNCAN VE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD ÖRNEĞİ
B Köksalan, İ İlter, E Görmez
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 277-299, 2010
612010
Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları
İ İlter, B Köksalan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011
522011
Improving the reading comprehension of primary-school students at frustration-level reading through the paraphrasing strategy training: A multiple-probe design study
I Ilter
International Electronic Journal of Elementary Education 10 (1), 147-161, 2017
482017
Sosyal bilgiler öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrenci başarısına, bilimsel sorgulayıcı-araştırma becerilerine, akademik motivasyona ve öğrenme sürecine etkileri
İ İlter
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
442013
COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER
Y Değirmenci, İ İlter
Marmara Coğrafya Dergisi, 276-303, 2013
412013
The efficacy of context clue strategy instruction on middle grades students’ vocabulary development
İ İlter
Rmle Online 42 (1), 1-15, 2019
382019
The power of graphic organizers: Effects on students’ word-learning and achievement emotions in social studies
İ İlter
Australian Journal of Teacher Education 41 (1), 3, 2016
372016
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
İ İlter
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2009
352009
Sosyal Bilgiler Öğretiminde 5e Öğrenme Döngüsü Modeline Dayali Etkinliklerin Öğrenme Sürecine Etkisi: Bir Eylem Araştirmasi
İ İLTER, Ü Çiğdem
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 181 (181), 295-330, 2014
302014
Öğretim elemanlarının kullandığı yöntem ve tekniklere ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
İ İlter
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (35), 562-575, 2014
302014
Zayıf Okuyucuların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Ana Fikir Belirleme Becerisinin Öğretimi
İ İLTER
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (2018 …, 2018
292018
KELİME ÖĞRETİMİNDE GRAFİK DÜZENLEYİCİLERİ (FRAYER MODELİ ÖRNEĞİ).
İ İlter
Electronic Turkish Studies 9 (3), 2014
282014
Kelime Öğretiminde Grafik Düzenleyicileri (Frayer Modeli Örneği)
İ İLTER
Electronic Turkish Studies 9 (3), 2014
282014
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SORGULAYICI-ARAŞTIRMA TABANLI ÖĞRENME MODELİ: BAŞARI VE ÖĞRENMEDE KALICILIĞIN İNCELENMESİ.
İ İlter
Electronic Turkish Studies 8 (12), 2013
262013
Sosyal Bilgiler Dersinde Sorgulayici-Araştirma Tabanli Öğrenme Modeli: Başari Ve Öğrenmede Kaliciliğin İncelenmesi
İ İLTER
Electronic Turkish Studies 8 (12), 2013
262013
Concept-teaching practices in social studies classrooms: Teacher support for enhancing the development of students’ vocabulary
İ İlter
Educational sciences: theory & practice 17 (4), 2017
252017
Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları
İ İlter
İlköğretim Online 14 (4), 1450-1468, 2015
182015
Akademik başarı, lisansüstü eğitim farkındalığı ve lisansüstü eğitim niyeti arasındaki ilişkiler
İ İlter
Ankara: Ankara Üniversitesi, 2020
172020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20