Follow
Sedat SEVEROĞLU
Sedat SEVEROĞLU
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Biochar derived from hazelnut shells mitigates the impact of drought stress on soybean seedlings
MK Gullap, S Severoglu, T Karabacak, A Yazici, M Ekinci, M Turan, ...
New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 52 (1), 19-37, 2024
132024
Çayır ve Meralarda Yetişen Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi.
M Tan, YA Severoğlu, S
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (3), 1776-1784, 2019
11*2019
Effects of animal grazing on favorable forage yield and quality of rangelands with different slope
S Severoğlu, M Gullap
Turkish Journal of Field Crops 25 (2), 168-173, 2020
62020
Karabuğday (Fagophyrum esculentum Moench)’da Hasat Zamanının Ot ve Tohum Verimi İle Bazı Özelliklere Etkileri
MK Güllap, M Tan, S Severoğlu
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 52 (1), 20-26, 2021
5*2021
Eğime Bağlı Olarak Mera Bitki Örtüsünün Değişimi
S Severoğlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
22018
Ecological site description and rangeland health classification of the Kop and Palandoken mountain Rangeland.
MK Güllap, S Severoğlu, Ş Erkovan, A Koç, HI Erkovan
12020
Kop ve Palandöken Dağları Meralarının Ekolojik Alan Tanımlama ve Sağlık Sınıflaması
MK Güllap, S Severoğlu, Ş Erkovan, A Koç, Hİ Erkovan
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (2), 145-150, 2020
12020
The Effect of Biochar Applications at Different Doses on Soybean Seedlings Grown in Salty Conditions
S Severoğlu, E Yıldırım, M Ekinci, MK Güllap, T Karabacak, H Aktaş, ...
Turkish Journal of Range and Forage Science 4 (1), 38-42, 2023
2023
Determination of Feed Yield and Quality Parameters of Bermudagrass (Cynodon dactylon L. (Pers.)) Populations Collected from Natural Flora
S Severoglu, MK Gullap
Agronomy 13 (6), 1471, 2023
2023
COMPARISON OF BOTANIC COMPOSITION AND RANGELAND CONDITION SCORE AND HEALTH CLASS TRADITIONALLY GRAZED AND LONG-TERM RENTED IN THE KARGAPAZARI MOUNTAINS
MK Gullap, S Severoglu, R Celik
FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 12607, 2021
2021
Changing the Vegetation Properties Depending on the Distance to an Industrial Facility on the Example of Pumice Mining Dust
S Erkovan, S SEVEROGLU, MK GULLAP, H ERKOVAN, A KOÇ
Journal of Agricultural Science and Technology, 0-0, 0
Doğal floradan toplanan köpekdişi (Cynodon dactylon L.(Pers.)) popülasyonlarında bazı morfolojik ve tarımsal özelliklerin belirlenmesi
S Severoğlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12