Recep Uçar
Title
Cited by
Cited by
Year
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin profili, akademik eğilimleri ve aldıkları eğitime ilişkin memnuniyet algıları (inönü üniversitesi örneği)
RU UÇAR
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (2), 105-178, 2017
152017
İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Arapça Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
R Uçar
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakümtesi Dergisi, İnönü University Journal of …, 2013
92013
İDKAB Öğretmenlerinin Öğrencilerini Motive Etme Durumlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Algıları
R UÇAR
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (2), 225-248, 2010
82010
İlköğretim okulları II. kademedeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri (Kayseri il merkezi örneği)
R Uçar
Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2004
72004
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Olan Etkisi (The Effect of Co-Operative Learning Method on …
R Uçar, S Türkmen
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 15 (3), 93-116, 2015
6*2015
Kademedeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri (Kayseri İl Merkezi Örneği). Doktora Tezi. Kayseri:
R Uçar
Kademedeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi …, 2004
6*2004
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin ‘İmam Hatipli’Vizyonu
U Recep
Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 3 (2), 83-127, 2017
42017
Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programının Uygulamasındaki Problemler
R Uçar
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1998
41998
Türkiye’de laiklik tartışmaları çerçevesinde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu hale gelişi ve din eğitimi uygulamalarına yansıması
U Recep, G SAYIN
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (2), 269-298, 2017
32017
İmam hatip lisesi öğrencilerinin arapça dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi
U Recep, H Polat, VK Altun
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2), 31-52, 2016
32016
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumları (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)
R Uçar
Marife 15 (2), 371-394, 2015
12015
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERE GÖRE DERSLERDE KARŞILAŞILAN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
U Recep
Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 12 (24), 181-214, 2019
2019
Imam Hatip High School Vocational Courses Teachers’ Mysticism Tendencies
R UÇAR
2017
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Tasavvufî Düşünce Eğilimleri
R Uçar
Journal of Current Researches on Social Sciences 7 (3), 139-158, 2017
2017
Sosyal Kesimler ve Sünnet Algıları Araştırması: Malatya (Din Eğitimi Alan Yorumu)
R UÇAR
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2), 2013
2013
İlköğretim okulları ıı. kademedeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri (Kayseri il merkezi örneği) Classroom management competence of …
R UÇAR
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
2004
Lise din kültürü ve ahlak ders programlarının uygulanmasındaki problemler The Problem of practisig in schuled of religion culture and ething lessons in high school
R UÇAR
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
1998
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
U Recep
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ AHLÂK RİSALELERİNDEN TERBİYE-İ İSLÂMİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
U Recep, A YAMAN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (8), 107-137, 0
DIN öğreTİmİ kurumları öğrencİlerİNİN arapça DerslerİNe İlİşkİN tuTumları ve tuTum gelİşTİrme öNerİlerİ
U Recep
Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 3 (1), 87-111, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20