Fulya Erlüle
Fulya Erlüle
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Medeni hukuk
S Helvacı, F Erlüle
Legal Kitapevi San. ve Tic. Limited Şti., 2011
342011
Medeni Hukuk
S HelVACI, F ERLÜLE
Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2016
152016
Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması
F Erlüle
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 16 (1-2 …, 2010
142010
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat
F Erlüle
Seçkin Yayıncılık, 2015
92015
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre bedensel bütünlüğün ihlalinde manevi tazminat
F Erlüle
Seçkin, 2011
82011
Medeni hukuk: medeni hukuka giriş, kişiler hukuku, aile hukuku
S Helvacı, F Erlüle
Arıkan, 2002
82002
Tüketim Mallarının Satımı Sözleşmesi ve Bu Mallara İlişkin Olarak Verilen Garantiler Hakkında Yönerge
F Erlüle
Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, 2004
72004
Türk Medeni Hukuku ve Türk Borçlar Hukuku Mevzuatı, 12
C Yavuz, F Erlüle, İ Sağlam
Baskı, Beta Yayıncılık, 2014
62014
YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE VELAYETİN KULLANILMASI KENDİSİNE BIRAKILMAYAN TARAFIN ÇOCUĞU ZİYARET HAKKI
F Erlüle
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2), 259-284, 2018
42018
Yeni vesayet hukukuna doğru: yetişkinlerin korunması hukuku:(isviçre örneği)
C Yavuz, F Erlüle, M Topuz
Beta, 2017
42017
Yapımcının sorumluluğu
F Erlüle
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2008
32008
Avrupa Topluluğu konsey yönergesi çerçevesinde yapımcı sorumluluğu
F Erlüle
Marmara Üniversitesi, 2002
2002
Gen teknolojisinden doğan hukuki sorunlar
F Erlüle
Marmara Üniversitesi, 1995
1995
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN YARGITAY’IN BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN UYGULAMASI
F ERLÜLE
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (3 …, 0
Yetişkinlerin Korunmasına İlişkin Olarak İsviçre Medeni Kanununda Gerçekleştirilen Revizyonun Getirdiği Başlıca Yenilikler
F Erlüle
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15