Takip et
Ali TAŞ
Ali TAŞ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
fsm.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yenilenen ilköğretim programının uygulandığı ilköğretim okullarındaki yöneticilerin liderlik tarzları1
A Taş, K Çelik, E Tomul
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 85-98, 2007
1282007
Yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi
A Taş, E Önder
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (32), 17-30, 2010
922010
Sınıf yönetimini etkileyen etkenler
A Taş
Etkili Sınıf Yönetimi.(12. Baskı)(S. 33-55) Ankara: Anı Yayıncılık, 2016
872016
Reasons for Dropout for Vocational High School Students.
A Tas, A Selvitopu, V Bora, Y Demirkaya
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (3), 1561-1565, 2013
792013
yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması
A Taş, E Önder
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (12), 171-185, 2004
652004
Meslek lisesi öğrencilerinin okul terk nedenleri
A Taş, A Selvitopu, V Bora, Y Demirkaya
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13 (3), 1551-1566, 2013
612013
Ortaöğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranişlarini gerçekleştirme durumlarina ilişkin öğretmen görüşleri
A Taş, A Çetiner
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (2), 369-391, 2011
602011
Öğretmenlerin iş değerlerinin örgütsel adalet algılarına etkisi
A Taş
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 211-222, 2010
482010
İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeyleri
A Taş
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,(Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 2000
392000
Ortaöğretim öğrencilerine kazandırılması gereken değerlere ilişkin velilerin okuldan beklentileri
A Selvitopu, V Bora, A Taş
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (3), 979-994, 2015
372015
Justice in the Classroom: Evaluation of Teacher Behaviors According to Students' Perceptions.
E Tomul, K Çelik, A Tas
Eurasian Journal of Educational Research 48, 59-72, 2012
332012
Ortaöğretim okulu müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının değerlendirilmesi
A Taş
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 1-18, 2009
322009
Lise öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki motivasyon düzeylerinin incelenmesi
A Selvitopu, A Taş
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (29), 23-42, 2020
292020
Türk yönetim tarzı:(örgütlenme, sahiplik, insan kaynakları ve stratejik yönetim boyutlarıyla)
A Taş
PQDT-Global, 2007
272007
ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMAMALI BİR İNCELEME
E KARABAĞ KÖSE, ALİ TAŞ, M KÜÇÜKÇENE, E KARATAŞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (48), 255-277, 2018
232018
Eğitimin temel kavramları
B ATA, M SÖZER, M KALE, Y ERİŞEN, M DENİZ, B BULUÇ, H ŞEN, ...
Pegem A Yayıncılık, 2019
202019
MİLLİ EĞİTİM BAKANLARININ EĞİTİM FAALİYETLERİ (1999-2016)
B Cankar, A Taş
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 189-210, 2017
202017
ULUSLARARASILAŞMA MODELLERİNİN TÜRK FİRMALARININ ULUSLARARASILAŞMA EĞİLİMLERİNİ AÇIKLAMA GÜCÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A Taş, E Cevrioğlu, B Bolel
İşletme Bilimi Dergisi 5 (2), 155-180, 2017
172017
Öğretmen mesleki motivasyonu ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması: Çevrimiçi ve kâğıt kalem uygulamalarının karşılaştırılması
EK KÖSE, E KARATAŞ, M KÜÇÜKÇENE, A TAŞ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 479-498, 2021
152021
Kutadgu Bilig’de stratejik düşünmenin izini sürmek
A Taş, AY Ersoy, KO Özer, M Hızıroğlu
Bilig, 147-178, 2017
152017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20