Follow
EDA YILMAZ ALARÇİN
EDA YILMAZ ALARÇİN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Marka imajı:(alışveriş merkezlerine ilişkin bir araştırma)
E Yılmaz
Türkmen Kitabevi, 2011
622011
Sağlık hizmetlerinde ağızdan ağıza pazarlama
E Yılmaz
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (12), 1-19, 2011
562011
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TÜKETİM DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
E Dablan, EY Alarçin
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 11 (26), 164-181, 2020
112020
BENLİK, KENDİNİ İZLEME VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
EY Alarçin
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 361-390, 2019
102019
İstanbul Bahçelievler İlçesinde yaşayan yaşlıların düşme prevalansı ve düşme risklerinin belirlenmesi
A Akgül, N Arman, E Tarakci, EY Alarçin, R Saydam, F Büyükkaya, ...
Türkiye Klinikleri. Tip Bilimleri Dergisi 38 (2), 107-115, 2018
82018
Türk sağlık sisteminin markalaşmasına stratejik bir bakış
Y Uslu, E Yılmaz Alarçin, E Yılmaz, E Gedikli
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022
62022
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ZAMAN YÖNETİMİ İLİŞKİSİ
EY Alarçin, H Şirin
Öneri Dergisi 16 (55), 95-124, 2021
42021
The perceived service quality on patient: evidence from university hospital
T Düzcü, O Yıldırım, H Zülfikar, EY Alarçin, B Sezginer, H Tozan
Journal of Health Systems and Policies 1 (3), 90-100, 2019
42019
SAĞLIK ALANINDAKİ KAMU SPOTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE BEKLENTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Kurt, EY Alarçin
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 10 (24), 364-378, 2019
42019
SAĞLIK ALANINDA GÜMÜŞ YAKALILAR
N Bozbuğa, EY Alarçin
Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 5 (1), 71-77, 2022
32022
Examining the perceived value of health care consumers according to the gender roles
EY Alarcin, M Uydaci
Proceedings of 7th Annual American Business Research Conference, 23-24, 2015
32015
Hekim kıyafetlerine ilişkin hasta tercihleri eğilimi
EY Alarçin, AB Sözen, N Bozbuğa, H İşsever
Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 4 (2), 7-20, 2021
22021
Sağlık Hizmetlerinde Beklemeye İlişkin Alıcıların Duygusal Tepkileri
EY Alarçin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2019
12019
Current Economics and Management Sciences Research
N Güreş
Livre de Lyon, 2021
2021
BRAND GENDER
EY Alarçin
Critical Studies in Social Sciences and Humanities, 111, 2020
2020
Critical Studies in Social Sciences and Humanities
M Sarioglan, SH Bağlama, S Eker, Y Koç, G Topluk, A Bakıner, ÇT Koç, ...
Livre de Lyon, 2020
2020
Toplumsal cinsiyet rollerinin çevreye duyarlı tüketim davranışı üzerine etkisinin ölçülmesine yönelik bir araştırma
E Dablan, E Yılmaz Alarçin
2020
SAĞLIK ALANINDAKİ KAMU SPOTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE BEKLENTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AGA KURT, ÖÜEY ALARÇİN
Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi 10 (24), 2019
2019
THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA USERS'PERCEPTION ON THE BRANDING OF HEALTH SERVICES OF PRIVATE HOSPITALS
T Duzcu, EY Alarcin, H Zulfikar, O Yildirim
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on social sciences …, 2018
2018
Hekim Kıyafetlerine İlişkin Hasta Tercihleri Eğilimi Patient Preferences Tendency Regarding Physician Uniforms
EY Alarçin, AB Sözen, N Bozbuğa, H İşsever
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20