Follow
Hasan Vural
Hasan Vural
Verified email at politics.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa'da radikal sağın yükselişi
HS Vural
(No Title), 2005
622005
Türkiyede din özgürlüğüne ilişkin anayasal güvence
HS Vural
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
182013
Anayasada Din Özgürlüğü
H Vural
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 69 (02), 241-278, 2014
112014
Freedom of Religion and Belief in Turkey
ÖH Ҫınar, M Yıldırım
Cambridge Scholars Publishing, 2014
9*2014
Özürlülüğe dayalı ayrımcılığın ölçülmesi araştırması
AA Akdoğan, EG İşbir, B Beydoğan, PM Yelsalı Parmaksız, A Sabuktay, ...
Ankara: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2010
52010
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Din Özgürlüğü
HS Vural
Anayasa Yargısı 31 (1), 343-353, 2015
42015
Two Generations of Debate on Freedom of Religion in Turkey
HS Vural
Religion & Human Rights 8 (3), 243-262, 2013
42013
Ayrımcılığa karşı uluslararası insan hakları mevzuatı
H Ataman, HS Vural
İnsan Hakları Gündemi Derneği, 2007
32007
Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi
HS Vural
İstanbul: İle, 2005
22005
The research on measurement of disability discrimination
C Gürboğa, K Karçkay, B Uğurlu, E İlter, Gİ Eyyup, B Beydoğan, HS Vural
12010
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDE BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUK KURALI
HS Vural, T Barın
Adalet Dergisi, 793-825, 2023
2023
POST-UNITARY FEDERALIZATION IN SOMALIA
HS VURAL, MA ADAN
Avrasya Etüdleri, 29-52, 2021
2021
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNDA BİR KABUL EDİLEMEZLİK SEBEBİ OLARAK TEMELLENDİRİLMEMİŞ ŞİKÂYET VE CEMAL GÜNSEL KARARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
HS VURAL
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 457-487, 2021
2021
ANAYASA YARGISINDA OYLARIN EŞİTLİĞİ
HS VURAL
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 499-522, 2021
2021
Book review: Conscientious Objection to Military Service in International Human Rights Law, written by Özgür Heval Çınar
HS Vural
Religion & Human Rights 9 (2-3), 231-233, 2014
2014
Haider Le Pen, Fini ve diğerleri: Batı Avrupada radikal sağın yükselişi
HS Vural
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
2004
Cumhuriyetin Birinci Yüzyılında Anayasa Koyucu
H Vural
Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırmasının Sonuçları
A AKDOĞAN, B BEYDOĞAN, P YELSALI PARMAKSIZ, H VURAL, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18