Follow
Ceren Sözeri Özdal
Ceren Sözeri Özdal
Verified email at gsu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de medyanın ekonomi politiği: sektör analizi
C Sözeri, Z Güney
TESEV yayınları, 2011
942011
Türkiye’de medya-iktidar ilişkileri sorunlar ve öneriler
C Sözeri
İstanbul: İstanbul Enstitüsü Yayınları, 2015
922015
Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu:‘Ya sev ya terk et ya da…’
Y İnceoğlu, C Sözeri
Nefret söylemi ve/veya nefret suçları, 23-37, 2012
732012
Caught in the Wheels of Power
D Kurban, C Sözeri
TESEV Democratization Program Media Studies Series 3, 2012
622012
İktidarın çarkında medya: Türkiye'de medya bağımsızlığı ve özgürlüğü önündeki siyasi, yasal ve ekonomik engeller
D Kurban, C Sözeri
TESEV, 2012
602012
The political economy of the media in Turkey: A sectoral analysis
C Sözeri, Z Güney
TESEV Publications, 2011
332011
Dönüşen Medya Değişmeyen Sorunlar
C Sözeri
Haz., Esra Arsan ve Savaş Çoban, Medya ve İktidar, İstanbul: Evrensel Basım …, 2014
262014
Sosyal medya gücüyle geleneksel medyayı değiştirmek mümkün mü
C Sözeri
Tolga Kara, Ebru Özgen, İstanbul: Beta Yayınları, 2012
222012
yazılı basında nefret söylemi ve mücadele yolları
C Sözeri
İnceoğlu Y.(Der.), Nefret Söylemi ve Nefret Suçları,(1. Baskı), 205-222, 2012
212012
Türkiye de Medya Sektöründe Uluslar Arası Şirket Birleşmeleri
C Sözeri
PQDT-Global, 2009
192009
Rethinking activist journalism when freedom of press is under threat
C Sözeri
Athens Journal of Mass Media and Communications 2 (2), 83-94, 2016
162016
Does media policy promote media freedom and independence? The case of Turkey
D Kurban
Deutsche Nationalbibliothek, 2015
162015
Policy suggestions for free and independent media in Turkey
D Kurban, C Sözeri
Turkish Economic and Social Studies Foundation, 2013
152013
Rum olmak, Rum kalmak
S Akgönül, B Caymaz, D Çanakçı, Y Katsanos, H Münüsoğlu, E Macar, ...
İstos Yayın, 2016
122016
Türkiye'de Özgür Ve Bağımsız Bir Basın Için Siyasa Önerileri
D Kurban, C Sözeri
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, 2013
122013
The transformation of Turkey’s Islamic media and its marriage with neo-liberalism
C Sözeri
Southeast European and Black Sea Studies 19 (1), 155-174, 2019
112019
İktidarın Çarkında Medya: Türkiye’de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi
D Kurban, C Sözeri
Yasal ve Ekonomik Engeller, İstanbul: TESEV Yayınları, 2012
112012
Does social media reduce ‘corporate media influence’on journalism? The Case of Turkish Media
C Sozeri
Estudos em Comunicação 10, 71-92, 2011
112011
The political economy of the media in Turkey: A sectoral analysis
C Sözeri, Z Güney
Istanbul, Turkey: TESEV, 2011
112011
İktidarın çarkında medya
C Sözeri, D Kurban
TESEV Yayınları, 2012
102012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20