Takip et
Serpil Kestane
Serpil Kestane
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Pazarlama Tekniklerinin Kullanımı ve İzmir İli Örneği
RB Üste, B Yüksel, S Çalışkan
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2007
442007
ANTİK ÇAĞDA PAZARLAMA VE PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
SÜ Kestane
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 185-207, 2015
272015
Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen
S Ünal
ÖNERİ 9 (36), 73-86, 2011
232011
İnternet üzerinde izinli pazarlama yaklaşımı
S Ünal
Öneri Dergisi, 2010
212010
DIFFERENCES BETWEEN THE CONCEPTS ASSOCIATED WITH SOCIAL MARKETING.
SÜ KESTANE
International Journal of Economic & Administrative Studies 7 (13), 2014
202014
Yeni ekonomide müşteri ilişkileri ve bilgi teknolojileri
S Ünal
Beta, 2011
172011
Meslek yüksekokullarında eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çabalar ve öğrenci gözüyle öğretim elemanlarının değerlendirilmesi İzmir meslek yüksekokulu örneği
Ş Gümüşoğlu, S Ünal, Ö Kestane
TÜBAV Bilim Dergisi 3 (2), 2010
132010
Satış yönetiminde müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve zihin dili programlama (NLP) tekniğinin bir satış eğitim modeli olarak uygulanabilirliği
S Çalışkan
DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2006
72006
ŞEHİR PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SWOT ANALİZİ: MANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇESİ
SÜ KESTANE, AM Ateş, Ö Kestane
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 (2), 283-298, 2017
42017
Dynamics of personal selling and changing sales skills in the digital age
SÜ KESTANE
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 13 (2), 285-304, 2020
32020
Perception Research on Developing Brand Identity for Small Cities
SÜ Kestane
Prizren Social Science Journal 3 (2), 1-10, 2019
32019
BELEDİYE İŞLETMELERİNDE İÇSEL PAZARLAMA ANLAYIŞI VE İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: İZDENİZ AŞ ÖRNEĞİ Özet
SÜ KESTANE
The Journal of Social Sciences 2 (5), 95-113, 2019
22019
Belediye İşletmelerinde Müşteri Odaklı Pazarlama Ve Müşteri Memnuniyeti Ölçümü: İzdeniz AŞ. Örneği
SÜ Kestane, N Devebakan
Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 3, 90-95, 2015
22015
Marketing and Communication Problems and Proposed Solutions for the Turkish Women’s NGO Sector
SÜ Kestane
International Journal of Social Sciences and Management 1 (3), 93-102, 2014
22014
Meslek Yüksekokullarında Öğretime İlişkin Sorunlara Çözüm Olabilecek Bir Model Önerisi, 4
Ş Gümüşoğlu, S Çalışkan, VS Günal
Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16, 0
2
BİLİNÇLİ TÜKETİM VE ANNELERİN BİLİNÇLİ TÜKETİME YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI
SÜ Kestane
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (39), 803-827, 2020
12020
VİRAL PAZARLAMANIN SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNE ÜYE OLAN KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEYEN PİLOT BİR ÇALIŞMA-A PILOT STUDY ON EFFECTS OF VIRAL MARKETING ON SOCIAL WEB …
S Ünal
Öneri Dergisi 9 (36), 73-86, 2011
12011
Pandemi Döneminde Küçük Aile Çiftçilerinin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Torbalı Örneği
EC DEMİRKOL
Tarım Ekonomisi Dergisi 28 (1), 67-75, 0
1
Pandemi Döneminde Küçük Aile Çiftçilerinin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Torbalı Örneği.
S ÜNAL KESTANE, E CANDAN DEMİRKOL, Ö KESTANE
Turkish Journal of Agricultural Economics 28 (1), 2022
2022
Siyah Kuğu Pandeminin Türk Firmaları Üzerine Etkileri ve Yakın Gelecekte Firmalarin Yüzyüze Satışa Yönelik Öngörüleri
SÜ KESTANE
International Journal of Social, Political and Economic Research 8 (1), 89-110, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20