HASAN AYDIN
HASAN AYDIN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık
H Aydın
Nobel Yayınları, 2012
692012
Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi
H AYDIN
Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (1), 27-48, 2006
352006
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Ö Taşkın, Z Apaydın, H Aydın, Y Çakıcı, Ö Gemici, S İrez, S Köse, F Matyar, ...
Pegem Akademi 300, 2008
292008
Öğrenme-Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama
N Aykaç, H Aydın, Y Gülbahar, O Özdemir, S Menteşe, A Eronat, ...
Naturel Yayıncılık, 2006
212006
Eğitim Sisteminde Modern ve Postmodern Modeller
H Aydın
Bilim ve Gelecek 33, 60-69, 2006
16*2006
Postmodernizmin Eğitimdeki Uzantısı: Felsefi Yapılandırmacılık
H Aydın
Bilim ve Ütopya Dergisi 29, 31-38, 2006
122006
İslam Dünyasında Bilim ve Felsefe:Yükseliş ve Duraklama
H Aydın
82002
Sokrates’ in Felsefesi Işığında Sokratik Yönteme Analitik Bir Yaklaşım
H Aydın
Yayınlanmamış Çalışma, 2007
72007
Postmodernizmin Eğitimdeki İzdüşümü: Yapılandırmacılık
H Aydın
Eğitim Bilim Toplum 4 (16), 2011
62011
Postmodern çağda İslam ve bilim
H Aydın
Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2008
62008
Gazzâlî: Felsefesi ve İslam Modernizmine Etkileri
H Aydın
7 Renk Basım Yayın, 2012
52012
İslam Felsefesinde Rüya Kuramı, İşlevleri ve Kimi Sonuçları
H AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (23), 165-178, 2007
52007
Öğrenme-Öğretme Sürecine Yeni Yaklaşımlar
H Aydın
Ankara: Naturel Yayınları, 2006
52006
Güneş Ülkesi: Eğitim Odaklı Bir Ütopya
H Aydın
Bilim ve Gelecek, 2006
52006
Mitos' tan Logos'a eski Yunan felsefesinde aşk
H Aydın
Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2013
42013
Bilimin Doğasına Felsefi Bir Yaklaşım
H Aydın
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, 296-321, 2012
42012
Yapılandırmacı Yaklaşımda Doğruluk, Gerçeklik ve Bilim Eğitimi
H Aydın
Üniversite ve Toplum, 2007
42007
Sosyal bilimlerde kavram öğretimi: eleştirel bir yaklaşım
H Aydın
Eğitim bilim toplum dergisi 4 (14), 1-1, 2006
42006
Dinî-Felsefî Temelleri Işığında Fârâbî’nin Eğitim Ütopyası
H Aydın
Kelam Araştırmaları 8 (1), 2010
32010
Gazzâlî'nin Dinî-Felsefi Düşüncesinde Tanrı'ın Neliği Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaşım
H AYDIN
KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 5 (2), 2007
32007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20