Takip et
Bircan Ulaş Kadıoğlu
Bircan Ulaş Kadıoğlu
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
osmaniye.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığı ve etkileyen faktörler
B Ulaş, F Uncu, S Üner
Annals of Health Sciences Research 2 (2), 1-8, 2013
1142013
Malatya Asker Hastanesinde 2007 yılında görev yapan personelin sağlıklı beslenme konusundaki tutum ve davranışları
B Ulaş, MF Genç
Journal of Turgut Ozal Medical Center 17 (3), 187-193, 2010
672010
Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler
B Ulas, B Tatlibadem, F Nazik, M Sonmez, F Uncu
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (3), 71-75, 2015
642015
Theology and nursing students' knowledge of organ donation and transplantation
P Soylar, B Ulas Kadioglu
Transplantation Proceedings 50 (10), 2961-2965, 2018
222018
Investigation of the barriers about insulin therapy in patients with type 2 diabetes
P Soylar, B Ulas Kadioglu, K Kilic
Nigerian Journal of Clinical Practice 23 (1), 98-102, 2020
182020
İki farklı üniversitede eğitim gören üniversite öğrencilerinin kilofobi ve fiziksel aktivite düzeyleri
B Ulaş, F Uncu, F Nazik, M Sönmez
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2), 77-86, 2015
172015
Prevalence of obesity and physical inactivity in individuals who applied to the family medicine center: the case of Elaziğ [Aile hekimliği birimine başvuran bireylerde obezite …
B Ulas, F Uncu, P Soylar
Med-Science 5 (2), 529-38, 2016
132016
Prevalence and affecting factors of potential eating disorders among students of health higher education
B Ulaş, F Uncu, S Üner
Inonu University Journal of Health Sciences 2, 15-22, 2013
132013
Yetişkin Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı ve Obeziteyle İlişkili Bazı Davranışlarının İncelenmesi
P SOYLAR, B ULAS KADIOGLU
Sakarya Tıp Dergisi 10 (2), 270-276, 2020
92020
Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği
B ULAŞ KADIOĞLU, F UNCU
Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), 1-10., 2018
9*2018
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri
B ULAŞ KADIOĞLU, F UNCU
Journal of Current Researches on Health Sector www.jocrehes.com 7 (2), 133-142, 2017
9*2017
Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerinin belirlenmesi
F Uncu, Y Açık, SE Deveci, E Çelebi, AF Oğuzöncül, B Ulaş
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E …, 2015
92015
Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeklerin İncelenmesi
B ULAŞ KADIOĞLU
Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi 2 (1), 13-20, 2019
82019
Küreselleşmeyle Artan Fast Food ve Küreselleşmeye Karşı Slow Food
BU Kadıoğlu
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (95), 204-213, 2019
72019
The attitude and behaviours of the personnel on duty at Malatya Military Hospital in 2007 on healthy dieting
B Ulaş, MF Genç
Annals of Medical Research 17 (3), 187-193, 2010
72010
Health sciences students’ attitudes towards environmental problems
B Ulas Kadioglu, F Uncu
Journal of Current Researches on Health Sector 8 (2), 285-296, 2018
6*2018
ARTAN GIDA HİPERSENSİTİVİTESİ SIKLIĞININ EPİDEMİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
B Ulas Kadioglu
The Journal of Academic Social Science 63 (63), 184-192, 2019
52019
Barriers to initiation of insülin in patients with type 2 diabetes based on health belief model
P Soylar, BU Kadioglu, KN Kilic
European Journal of Public Health 27 (suppl_3), 2017
42017
Hemoglobin A1c Screening and Potential Eating Disorder Prevalance in University Students [Üniversite Öğrencilerinde Hemoglobin A1c Taraması ve Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı]
B Ulas, E Pehlivan
Medicine Science 4 (2), 2196-2209, 2015
42015
Üniversite öğrencilerinde hemoglobin A1C taraması ve olası yeme bozukluğu sıklığı
B Ulaş, E Pehlivan
Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, 2013
42013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20