Follow
Bircan Ulaş Kadıoğlu
Bircan Ulaş Kadıoğlu
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Verified email at osmaniye.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığı ve etkileyen faktörler
B Ulaş, F Uncu, S Üner
Annals of Health Sciences Research 2 (2), 1-8, 2013
1142013
Malatya Asker Hastanesinde 2007 yılında görev yapan personelin sağlıklı beslenme konusundaki tutum ve davranışları
B Ulaş, MF Genç
Journal of Turgut Ozal Medical Center 17 (3), 187-193, 2010
672010
Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler
B Ulas, B Tatlibadem, F Nazik, M Sonmez, F Uncu
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (3), 71-75, 2015
642015
Theology and nursing students' knowledge of organ donation and transplantation
P Soylar, B Ulas Kadioglu
Transplantation Proceedings 50 (10), 2961-2965, 2018
222018
Investigation of the barriers about insulin therapy in patients with type 2 diabetes
P Soylar, B Ulas Kadioglu, K Kilic
Nigerian Journal of Clinical Practice 23 (1), 98-102, 2020
182020
İki farklı üniversitede eğitim gören üniversite öğrencilerinin kilofobi ve fiziksel aktivite düzeyleri
B Ulaş, F Uncu, F Nazik, M Sönmez
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2), 77-86, 2015
172015
Prevalence of obesity and physical inactivity in individuals who applied to the family medicine center: the case of Elaziğ [Aile hekimliği birimine başvuran bireylerde obezite …
B Ulas, F Uncu, P Soylar
Med-Science 5 (2), 529-38, 2016
132016
Prevalence and affecting factors of potential eating disorders among students of health higher education
B Ulaş, F Uncu, S Üner
Inonu University Journal of Health Sciences 2, 15-22, 2013
132013
Yetişkin Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı ve Obeziteyle İlişkili Bazı Davranışlarının İncelenmesi
P SOYLAR, B ULAS KADIOGLU
Sakarya Tıp Dergisi 10 (2), 270-276, 2020
92020
Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği
B ULAŞ KADIOĞLU, F UNCU
Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (2), 1-10., 2018
9*2018
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri
B ULAŞ KADIOĞLU, F UNCU
Journal of Current Researches on Health Sector www.jocrehes.com 7 (2), 133-142, 2017
9*2017
Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerinin belirlenmesi
F Uncu, Y Açık, SE Deveci, E Çelebi, AF Oğuzöncül, B Ulaş
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E …, 2015
92015
Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeklerin İncelenmesi
B ULAŞ KADIOĞLU
Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi 2 (1), 13-20, 2019
82019
Küreselleşmeyle Artan Fast Food ve Küreselleşmeye Karşı Slow Food
BU Kadıoğlu
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (95), 204-213, 2019
72019
The attitude and behaviours of the personnel on duty at Malatya Military Hospital in 2007 on healthy dieting
B Ulaş, MF Genç
Annals of Medical Research 17 (3), 187-193, 2010
72010
Health sciences students’ attitudes towards environmental problems
B Ulas Kadioglu, F Uncu
Journal of Current Researches on Health Sector 8 (2), 285-296, 2018
6*2018
ARTAN GIDA HİPERSENSİTİVİTESİ SIKLIĞININ EPİDEMİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
B Ulas Kadioglu
The Journal of Academic Social Science 63 (63), 184-192, 2019
52019
Barriers to initiation of insülin in patients with type 2 diabetes based on health belief model
P Soylar, BU Kadioglu, KN Kilic
European Journal of Public Health 27 (suppl_3), 2017
42017
Hemoglobin A1c Screening and Potential Eating Disorder Prevalance in University Students [Üniversite Öğrencilerinde Hemoglobin A1c Taraması ve Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı]
B Ulas, E Pehlivan
Medicine Science 4 (2), 2196-2209, 2015
42015
Üniversite öğrencilerinde hemoglobin A1C taraması ve olası yeme bozukluğu sıklığı
B Ulaş, E Pehlivan
Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20