Follow
Doç.Dr. Mevlüt Karadağ
Doç.Dr. Mevlüt Karadağ
Lokman Hekim Üniversitesi
Verified email at lokmanhekim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hekim ve hemşirelerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi
M KARADAĞ, I Oğuz, İH CANKUL, H ABUHANOĞLU
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1), 160-179, 2015
632015
Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma
M Akbolat, O IŞIK, M Karadağ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 41-64, 2010
412010
HEMŞİRELERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİNDE BİR UYGULAMA
H Hakmal, M Karadağ, C Demir
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (3), 181-187, 2012
352012
Hemşirelik hizmetlerinde yönetsel ve örgütsel sorunlar
M KARADAĞ, N AKMAN, C DEMİR
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (1), 16-26, 2013
332013
Hekimlerde zihinsel iş yükü değerlendirmesi
M Karadağ, İH Cankul
The Journal of Academic Social Science Studies 35, 361-370, 2015
262015
Örgütsel bağlılık açısından motivasyon: Sağlık kurumlarında çalışan idari personel üzerinde bir uygulama
M Karadağ, O Işık, M Akbolat, Ö Çelen
International Journal of Social Science 40, 311-320, 2015
202015
Hemşirelerde zihinsel iş yükü değerlendirmesi
M Karadağ, İ Cankul
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18 (1), 26-34, 2015
142015
Sosyo-kültürel özelliklerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine etkisi: gülhane askeri tıp fakültesi eğitim hastanesinde bir çalışma
M Karadağ, H Abuhanoğlu
International Journal of Social Science 36, 379-386, 2015
112015
Türk silahlı kuvvetlerinde görevli hekim öğretim üyelerinin evde bakım hizmetleri konusundaki görüşleri
MY KARADAĞ, BTD PİYAL
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı, 2006
92006
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi'nde görev yapan sağlık teknisyenlerinin/teknikerlerinin iş tatmini düzeyinin incelenmesi
Ö ÇELEN, C DEMİR, T Abdulkadir, M KARADAĞ, H ABUHANOĞLU
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 13 (2), 143-154, 2010
82010
GATA’da görevli akademik yönetici personelin örgütsel bağlılık ve örgütten ayrılma düşünceleri üzerine bir inceleme
M Karadağ, A Teke, C Demir
Gülhane Tıp Dergisi 53 (3), 162-169, 2011
62011
Tabiplerin tıbbi işlemler sırasında maliyet-etkililik ile ilgili tutum ve davranışlarına ilişkin bir değerlendirme
H Abuhanoğlu, A Teke, C Demir, Ö Çelen, M Karadağ, İH Cankul
Gulhane Medical Journal 55 (4), 2013
32013
A descriptive study on organizational commitment and job leave intentions of academic administrative personnel in Gülhane Military Medical Academy
M Karadağ, A Teke, C Demir
Gülhane Tip Dergisi 53 (3), 162, 2011
32011
Patient Satisfaction with the Supportive Services in Gulhane Military Medical Faculty Training Hospital
M Karadag, IH Cankul, H Abuhanoglu
International Journal of Medical and Health Sciences Research 2 (6), 109-117, 2015
22015
Salgın Hastalıkların Yayılmasında Göçün Rolü
M Karadağ, Y Çilhoroz, O Işık
TURAN-SAM 13 (49), 2021
12021
ÇABA-ÖDÜL DENGESİZLİĞİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA’DAKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
H Abuhanoğlu, Y Ayanoğlu, M Karadağ
Muhasebe ve Denetime Bakış 19 (59), 19-36, 2020
12020
Transparency and accountability in healthcare services from nurse managers' perspective: a qualitative study.
H Abuhanoğlu, M Karadağ
12015
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Öğrencilerini Hekimlik Mesleğine Motive Eden Faktörler.
M Karadağ, A Teke, H Abuhanoğlu, O Işık
TAF Preventive Medicine Bulletin 13 (2), 2014
12014
An Assessment of Physician’Attitudes and Behaviors on Cost-Effectiveness During Medical Treatments
H Abuhanoğlu, A Teke, C Demir, Ö Çelen, M Karadağ, İH Cankul
Gülhane Tip Dergisi 55 (4), 288, 2013
12013
SALGIN HASTALIKLARIN YAYILMASINDA GÖÇÜN ROLÜ
M Karadağ, Y Çilhoroz, O Işik
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 13 (49), 147-154, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20