Follow
Ayşe Günay Bekar
Ayşe Günay Bekar
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamu Mali Dengesinin Sağlanmasında Mali Kurallar ve Önemi‟
BA Günay
KüreselleĢme ve Kamu Maliyesinde YaĢanan DönüĢüm, Aytaç Eker-Hayal Ayça …, 2009
62009
The Effects of Fiscal Policy Rules on Fiscal Balance: The Perspectives on Turkish Economy
H ŞİMŞEK, A BEKÂR
Sosyoekonomi 8 (8), 2008
52008
Kurallı maliye politikası: seçilmiş ülke örnekleri
A Şimşek, A Bekar Günay
Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD) Yönetim ve Ekonomi Bilimleri …, 2008
52008
Türkiye’de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları: Türkiye Varlık Fonunun Değerlendirilmesi
K Tüğen, AG Bekâr, F YAPICI
1
Les privatisations en Turquie: un regard critique
K Tugen, AG Bekar, S Koymen
Ekonomia. Wrocław Economic Review 19 (1), 37-48, 2013
2013
SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ
S Refereed, B Hakemli, S Bilimsel
2010
The Effects of Fiscal Policy Rules on Fiscal Balance: The Perspectives on Turkish Economy/Maliye Politikasi Kurallarinin Mali Denge Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ekonomisine Bakis
HAÇ Simsek, AG Bekâr
Sosyoekonomi, 99, 2008
2008
Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü Uluslararası Sempozyumu
TB Müdürlüğü
TBMM, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8