Takip et
Selim başar
Selim başar
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çevreye uyarlanmiş Kuznets eğrisi: Türkiye üzerine bir uygulama
S Başar, MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 1-12, 2007
1542007
Girişimcilik eğilimi: Kırgızistan-Türkiye manas üniversitesi ve Atatürk üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma
K Özden, MS Temurlenk, S Başar
Review of Social, Economic & Business Studies 11 (12), 1-20, 2008
1152008
Türkiye’de kamu harcamaları ve büyüme ilişkisi: sınır testi yaklaşımı
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
702009
Türkiye için ikiz açıklar hipotezinin tahmini: Bir sınır testi yaklaşımı
H Aksu, S Başar
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (4), 1-14, 2009
632009
Eğitim ve sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama
G Bozma, S Başar, S Künü
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 189-204, 2016
552016
Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının Kars ili ekonomisine katkısı
GN Selçuk, S Başar
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (4), 89-106, 2012
552012
İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından araştırılması
H Aksu, S Başar
Iktisat Isletme ve Finans 20 (234), 109-114, 2005
552005
SAVUNMA HARCAMALARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ
S Başar, S Künü
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (10), 1-30, 2012
542012
Türkiye'de enflasyonun oluşumu: ARDL yaklaşımı
T Şahinoğlu, K Özden, S Başar, H Aksu
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
492010
Investigating crowding-out effect of government spending for Turkey: A structural VAR approach
S Başar, MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 95-104, 2007
452007
MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE KREDİ TEMERRÜT TAKASLARININ BIST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL YAKLAŞIMI
M Eren, S Başar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (3), 2016
392016
Fisher Hipotezinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi: 1989-2001
E Çakmak, H Aksu, S Başar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3-4), 31-40, 2002
302002
Environmental Pollution Index and economic growth: evidence from OECD countries
S Başar, B Tosun
Environmental Science and Pollution Research 28 (27), 36870-36879, 2021
242021
Crowding out effect of government spending on private investments in Turkey: A cointegration analysis
S Başar, Ö Polat, S Oltulular
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (8), 11-20, 2011
212011
YOLSUZLUKLARIN BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
H Aksu, S Başar
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 285-296, 2005
212005
Türkiye’de bütçe açıkları ile nominal ve reel faiz oranları ilişkileri: 1985-2000
H Aksu, ÖS Emsen, S Başar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 43-53, 2001
212001
FİSHER HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN TAHMİNİ.
S Başar, K Karakuş
Journal of International Social Research 10 (54), 2017
202017
Yolsuzlukların Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Dyy) Üzerine Etkileri
S Başar
Iktisat Isletme ve Finans 19 (222), 66-76, 2004
202004
Ekonomik deniz ürünleri araştırma projesi
Y Genç
Aquaculture Studies 2005 (2), 1999
20*1999
TÜRKİYE İÇİN ENFLASYONU HIZLANDIRMAYAN İŞSİZLİK ORANI (NAIRU) TAHMİNİ
MS Temurlenk, S Başar
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 71-83, 2012
192012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20