Hülya Çelik
Hülya Çelik
Sakarya Üniversitesinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Doç.Dr.
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerindeki öğrenci başarısını etkileyen unsurlara ilişkin görüşleri
H Çelik, A Katılmış
Marmara Coğrafya Dergisi, 2010
212010
Cumhuriyet Dönemi Vatandaşlık Eğitiminde Önemli Adımlar
H Çelik
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi 10 (1), 359-369, 2008
202008
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatandaşlık eğitiminin bugünkü durumu ve geleceğine ilişkin görüşleri
H Çelik
Marmara Üniversitesi, 2009
172009
Devrim sonrası İran ortaokul tarih ders kitaplarında Türklere ilişkin söylemlerin analizi
H Çelik, MB Çelik
Turkish History Education Journal 4 (2), 202-224, 2015
122015
Türkiye'de Yüksek Lisans Öğreniminde Yaşanan Sorunlar: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği.
A KATILMIŞ, H ÇELİK, Y KOP
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (1), 2013
92013
Turkish Student Teachers' Early Experiences in Schools: Critical Incidents, Reflection, and a New Teacher Education Program
DD STEVENS, S SARIGÜL, H DEGER (ÇELİK)
Networks: An On-Line Journal for Teacher Research 5 (2), 1-6, 2002
92002
Amerikan Misyonerlerinin Kocaeli’de Eğitim Faaliyetleri
H Çelik
Uluslararası Gazi Akça Koca Ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Kocaeli, 2015
32015
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Deneyimleri Bağlamında Değişim ve Sürekliliğe İlişkin Değerlendirmeleri: Misafirperverlik Örneği
H Çelik, H Karadeniz, E Cabul
Journal of Multidisciplinary Studies in Education 2 (2), 39-57, 2018
12018
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
H ÇELİK, K GENÇ, R GENCER
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 397-413, 2017
12017
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SAVAŞ ve BARIŞ KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
F ÖZDEMİR, H ÇELİK
Turkish History Education Journal 6 (1), 100-128, 2017
12017
The Place of Women History in the Current History Textbooks in Turkey.
M ALPARGU, H ÇELİK
International Online Journal of Educational Sciences, 2016
12016
TARİHÎ SÜREÇTE TÜRK KADINI İMGESİNİN SOSYAL BİLGİLER GÜNCEL DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI
H ÇELİK
Turkish History Education Journal 5 (1), 263-279, 2016
12016
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bilim, Teknoloji ve Toplum Öğrenme Alanına İlişkin Görüşleri
S Kayrakçı, H Çelik
Sosyal Bilimler Dergisi 6 (36), 512-540, 2019
2019
Vatandaşlık Eğitimi Üzerine
H Çelik
2019
8. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açılarına Göre Tarihi Dizilerin Etkileri
H Çelik, H Koç
ISHE-2018, 664-672, 2018
2018
Eğitim ve Demokrasi
H Çelik
Eğitim ve Toplum Yazıları, 1-25, 2018
2018
İran İslam Cumhuriyeti Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı
H Çelik, MB Çelik
Dünyada Türk İmajı: Tarih Ders Kitaplarındaki Durum., 249-266, 2018
2018
Türkiye'de Eğitim Alanındaki Sözlü Tarihe İlişkin Çalışmaların İncelenmesi
H Çelik, E Cabul, H Karadeniz
ERPA 2018, 662-668, 2018
2018
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Medyadaki Tarihle İlgili Paylaşımlara İlişkin Görüşleri
H Çelik, D Elbasan
Turkish History Education Journal 7 (2), 251-270, 2018
2018
Tarih öğretim programlarının vatandaşlık eğitimi açısından önemi
H Çelik
The Journal of Social Science 5 (27), 229-238, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20