Takip et
HÜLYA ÇELİK
HÜLYA ÇELİK
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doç.Dr.
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatandaşlık eğitiminin bugünkü durumu ve geleceğine ilişkin görüşleri
H Çelik
PQDT-Global, 2009
492009
Cumhuriyet Dönemi Vatandaşlık Eğitiminde Önemli Adımlar
H Çelik
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi 10 (1), 359-369, 2008
462008
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN UNSURLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
H Çelik, A Katılmış
Marmara Coğrafya Dergisi, 128-153, 2013
392013
Türkiye'de Yüksek Lisans Öğreniminde Yaşanan Sorunlar: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği.
A KATILMIŞ, H ÇELİK, Y KOP
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (1), 2013
222013
Türkiye’deki Vatandaşlık Eğitiminin Branş Öğretmenlerinin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi Evaluation of the Citizenship Education in Turkey from Branch Teachers’ Points of View
K Genç, H Çelik
Sakarya University Journal of Education, 2018
172018
The place of women history in the current history textbooks in Turkey
M Alpargu, H Çelik
International Online Journal of Educational Sciences 8 (2), 131-144, 2016
142016
Devrim sonrası İran ortaokul tarih ders kitaplarında Türklere ilişkin söylemlerin analizi
H Çelik, MB Çelik
Turkish History Education Journal 4 (2), 202-224, 2015
142015
Commercial fish oil
H Çelik
Trakya Üniversitesi, 2002
122002
Türkiye’de güncel tarih ders kitaplarında kadın tarihinin yeri
M Alpargu, H Çelik
International Online Journal of Educational Sciences 8 (2), 131-144, 2016
112016
Tarih Ders Kitabı Araştırmalarına Kısa Bir Bakış
H Çelik
Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 5 (2), 565-586, 2020
102020
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Deneyimleri Bağlamında Değişim ve Sürekliliğe İlişkin Değerlendirmeleri: Misafirperverlik Örneği
H Çelik, H Karadeniz, E Cabul
Journal of Multidisciplinary Studies in Education 2 (2), 39-57, 2018
92018
Amerikan misyonerlerinin Kocaeli’de eğitim faaliyetleri
H Çelik
Uluslararası Gazi Akça Koca Ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Kocaeli, 2015
82015
Turkish Student Teachers' Early Experiences in Schools: Critical Incidents, Reflection, and a New Teacher Education Program
DD STEVENS, S SARIGÜL, H DEGER (ÇELİK)
Networks: An On-Line Journal for Teacher Research 5 (2), 1-6, 2002
82002
Vatandaşlık Eğitimi Üzerine
H Çelik
72019
Eksojen obez adolesanların düşük ve yüksek glisemik indeksli kahvaltıya yanıtının serum glikoz, insülin, C-peptid ve lipid düzeyleri ile değerlendirilmesi
H Çelik
72007
Vatandaşlık eğitiminde program yaklaşımları
H Çelik, C Öztürk
C. Öztürk, Z. İbrahimoğlu, & G. Yıldırım (Eds.) 21, 193-216, 2019
62019
Prospective Social Studies Teachers’ Evaluations of Their Own Oral History Experiences Related to Turkey’s Recent History -
H Çelik
Journal of Education and Training Studies 6 (10), 123-132, 2018
62018
TARİHÎ SÜREÇTE TÜRK KADINI İMGESİNİN SOSYAL BİLGİLER GÜNCEL DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI
H Çelik
Turkish History Education Journal 5 (1), 263-279, 2016
62016
The impact of financial tools in environmental degradation management: the relationship between Co2 emission and ESG funds
G Tuna, K Türkay, SS Çiftyildiz, H Çelik
Environment, Development and Sustainability, 1-16, 2023
52023
Students’ evaluations of change and continuity in the context of their experience in social studies classes: Hospitality example
H Çelik, H Karadeniz, E Cabul
Journal of Multidisciplinary Studies in Education 2 (2), 39-57, 2018
52018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20