Prof. Dr. Esin CAN
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Linking entrepreneurial orientation to firm performance: the role of differentiation strategy and innovation performance
C Zehir, E Can, T Karaboga
Procedia-Social and Behavioral Sciences 210, 358-367, 2015
1872015
Yönetim Teori Süreç ve Uygulama
RM Hodgetts, C Çetin, EC Mutlu
Beta, 1999
1501999
Uluslararası İşletmecilik: Teori ve Uygulama
Mutlu, C Esin
Beta, 2008
111*2008
Temel işletmeciliğe giriş
C Çetin, EC Mutlu
Beta, 2012
382012
Öğrenci görüşlerine göre merkezî sınavların etkilerinin belirlenmesi
E Can
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (58), 108-122, 2017
132017
Uluslararası İşletmecilik
E Can
İstanbul: Beta Basım, 2012
122012
Örgütsel sinizm ile örgütsel tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Hizmet sektörü çalışanları üzerine ampirik bir araştırma
Ö İbrahimağaoğlu, E Can
Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2), 181-205, 2017
112017
TÜRKİYE'DEKİ AİLE İŞLETMELERİNİN MİSYON İFADELERİ ANALİZİ.
E Can Mutlu, D Karaca
Institute of Business Administration-Management Journal/Isletme Iktisadi …, 2017
92017
Uluslararası İşletmecilik: Teori ve Uygulama
E Can
Beta, 2012
92012
A look over the concepts of work and leisure throughout important historical periods
O Mutlu, E. C., Asik
Journal of American Academy of Business 2 (1), 12-19, 2002
92002
Akademisyenlerde cam tavan sendromunun güç mesafesi ile ilişkisi
E Can, S Kaptanoğlu, MH Lazgeen
Öneri Dergisi 13 (50), 52-64, 2018
72018
A theoretical overview on challenges and solutions for global project management
Z Gulesin, CAN Esin
Research Journal of Business and Management 2 (3), 238-250, 2015
62015
Uluslararası İşletmecilik (4. Baskı)
E Can
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. AŞ, 2012
62012
Gelişmekte olan ülkelerin çokuluslu işletmelerinin uluslararasılaşma teorileri: bir literatür taraması
E Can, N Utlu
Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2), 50-69, 2018
52018
Türk İhracat şirketleri sürdürülebilirlik ifadeleri üzerine bir içerik analizi
CAN Esin, B Özgül
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2018
42018
İşletme Bilimine Giriş
E Can, P Büyükbalcı, Y Bal
Beta, 2016
32016
TÜRKİYE DEKİ ÖZEL HASTANELER İÇİN KÜRESEL PAZARA GİRİŞ STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ
E CAN, S Eroğlu
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 2 (3), 2015
32015
İşletme Bilimine Giriş
E Can, P Büyükbalcı, Y Bal
Beta, 2013
32013
Foreign market entry strategies in the formerly socialist countries: A case study
CE Mutlu
Journal of American Academy of Business 1 (2), 262-270, 2002
32002
COSO ERM 2017 çerçevesinde kurumsal risk yönetiminde iç denetimin rolü
EN Can, C Çetin
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20