Follow
Assoc.Prof./Doç.Dr. Ensar AĞIRMAN
Assoc.Prof./Doç.Dr. Ensar AĞIRMAN
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Terörizmin finansal piyasalara etkisi: Ampirik bir çalışma
E AĞIRMAN, M Özcan, Ö YILMAZ
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 8 (2), 99-117, 2014
522014
Ar-Ge Yatırımlarının hisse senedi getirisi üzerine etkisi: BİST teknoloji ve bilişim firmaları üzerine bir uygulama
M Özcan, E Ağırman, Ö Yılmaz
Maliye Dergisi 166 (1), 139-158, 2014
172014
Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarına Etki Eden Faktörler: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Üzerine Bir Araştırma/Factors …
R KARCIOĞLU, E AĞIRMAN, M Özcan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (4), 1535-1548, 2016
102016
Value of Financial Ratios in Predicting Stock Retuns: A Study on Borsa Istanbul (BIST)
E Agirman, O Yilmaz
Journal of Business Economics and Finance 7 (2), 191-199, 2018
92018
Finansal okuryazarlık: İİBF öğrencileri üzerine bir araştırma
E Ağırman, Ş Akyol
Bursa, Turkey: Ekin Yayınları, 2019
52019
Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi
R Karcıoğlu, M Özcan, E Ağırman
INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 4004747 (2016), 301-306, 2017
52017
GREEN FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A THEORETICAL STUDY
E Ağırman, AB Osman
Eurasian Journal of Researches in Social and Economics 6 (1), 243-253, 2019
4*2019
Finans ve Finansal Hizmetlerin Geleceği: METAVERSE
E AĞIRMAN, OC BARAKALI
Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) 9 (2), 329-346, 2022
32022
Government Expenditures and Economic Growth: An Analysis of Developed, Developing and Underdeveloped Countries
E Ağırman, Ö Yılmaz
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (4), 519-529, 2018
32018
Virtual banking: an overview
M Özcan, M Serçemeli, E Ağırman, R Karcıoğlu, MD Kaya
International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13) 10, 11, 2013
32013
Shadow banking: An overview
E AĞIRMAN, M Serçemeli, M ÖZCAN
Working Paper, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erzurum …, 2013
32013
The Flipped Learning Approach in Undergraduate Finance Education: A Literature Review
E AĞIRMAN, C TRINH
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ 33 (4), 1367-1381, 2019
22019
FİNANS EĞİTİMİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR MODELİ
E Ağırman
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (75), 186-197, 2018
2*2018
THE VOLATILITY SPILLOVERS BETWEEN TURKEY AND NORTH AFRICA (ETM) STOCK MARKETS: VARMA-BEKK GARCH MODEL
E Ağırman, G Bozma, AB Ahmid
MANAS Journal of Social Studies (MJSS) 7 (4), 181-191, 2018
22018
FİNANSAL SIKINTI GÖSTERGELERİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Ağırman
Journal of Economics and Administrative Sciences 32 (2), 403-425, 2018
22018
Effect of Financial Development on Economic Growth in Turkey on The Road to Becoming a Regional Power
E AĞIRMAN, M ÖZCAN, Ö ESEN
ULUSLARARASI KATILIMLI BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ, 2012
12012
SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal
E AĞIRMAN, AB OSMAN
Economics 8, 2022
2022
The Belt Road Initiative: Prospects and Threats for Turkish Economy
E AĞIRMAN, AB OSMAN
SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal 8 (94), 256-265, 2022
2022
Kalkınma ve Çevre Kalite Bağlantısı: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma
E AĞIRMAN, AB OSMAN
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 11 (1), 176-186, 2022
2022
Finansal Risk Yönetimi İle Firma Performansı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üretim Sektörü Alt Dalları Üzerine Bir Araştırma
E Ağırman, Ş Akyol
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20