Takip et
Tülay ZORLU
Tülay ZORLU
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çocuk mekânları
ŞÖ Gür, T Zorlu
Yapı-Endüstri Merkezi, 2002
125*2002
Yaratıcılık kavramı ile ilişkili kuramsal yaklaşımlar
O Dilara, T Zorlu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (3), 1535-1552, 2017
792017
TASARIM STÜDYOLARINDA UYGULANAN EĞİTİM METOTLARI VE YARATICILIK İLİŞKİSİ
O Dilara, T ZORLU
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 7 (4), 542-555, 0
56
Detached Housing Estates Physical Interventions Depending On User Preferences; Sample of Trabzon
T ZORLU, A Sağsöz
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE 27 (2), 2010
36*2010
Kent kimliği: Tanjant ve Karadeniz sahil yollarının Trabzon kent kimliğine etkileri
T Zorlu, E Aydıntan, E Engin
Mimarlık Dergisi 352, 54-59, 2010
312010
YAŞLILAR İÇİN KONUTTA İÇ MEKÂN TASARIMI VE ERGONOMİ
T ZORLU
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 10 (2), 40-53, 2017
242017
Psychological effects of physical deficiencies in the residences on elderly persons: A case study in Trabzon Old Person's Home in Turkey
NC Kahya, T Zorlu, S Ozgen, RM Sari, DE Sen, A Sagsoz
Applied Ergonomics 40 (5), 840-851, 2009
242009
Kültür-Konut Etkileşiminde Mahremiyet Olgusu: Geleneksel Urfa-Akçaabat/Ortamahalle Evleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz.
T Zorlu, K Keskin
Online Journal of Art & Design 5 (2), 2017
182017
Tasarım eğitiminde duyusal farkındalık ve yaratıcılık ilişkisi üzerine
D Onur, T Zorlu
Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018
142018
Trabzon kent ölçeğinde kullanıcı gereksinmelerine bağlı olarak mutfak mekânı ve tipleri üzerine bir araştırma
T Zorlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
141996
Ekolojik Mimarlık: Doğu Karadeniz Kırsal Konutu
T Zorlu, S Faiz
Mimarlık Dergisi 367, 56-60, 2012
132012
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Konutlarinda Mahremiyet
SF BÜYÜKÇAM, T ZORLU
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 (2), 422-436, 2018
122018
Müstakil konut Sitelerinde değişim/dönüşüm Sorunsalı ve kimlik: Trabzon Örneği
T Zorlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
122004
Karadeniz Bölgesi'nde Ahşap Camiler: Trabzon Örneği.
T Zorlu
Mimarlık, 2017
112017
Yapılandırmacı eğitim felsefesinde dersliklerin mekânsal özellikleri üzerine bir değerlendirme: Rize ili örneği
S İsmailoğlu, T Zorlu
Online Journal of Art and Design 6 (1), 148-173, 2018
82018
Resimden Mekâna: Kandinsky
M Erbay, T Zorlu, B Akgül, D Onur, A Aras
Ankara: Nobel Yayın, 2013
82013
Trabzon gülbahar hatun ve emir mehmet türbeleri
T Zorlu
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011
82011
İlköğretim Dersliklerinde Ergonomik Açıdan Bir Değerlendirme: Trabzon Örneği, 17
T Zorlu, M Erbay
Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, 234-250, 2011
72011
Kent Kimliği-Kimliksizliği ve Tasarımcının Rolü-Trabzon Kentinde Bir Araştırma
VA Sağsöz, T Zorlu
Mimarlar Odası Yapı ve Yaşam Dergisi 96, 1996
71996
İlk kademe eğitim yapıları dersliklerinde fiziksel konfor: Rize ili
S İsmailoğlu, T Zorlu
Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 4-6, 2018
62018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20