Follow
Tülay ZORLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Çocuk mekânları
ŞÖ Gür, T Zorlu
Yapı-Endüstri Merkezi, 2002
123*2002
Yaratıcılık kavramı ile ilişkili kuramsal yaklaşımlar
O Dilara, T Zorlu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (3), 1535-1552, 2017
752017
TASARIM STÜDYOLARINDA UYGULANAN EĞİTİM METOTLARI VE YARATICILIK İLİŞKİSİ
O Dilara, T ZORLU
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 7 (4), 542-555, 0
52*
Detached Housing Estates Physical Interventions Depending On User Preferences; Sample of Trabzon
T ZORLU, A Sağsöz
METU Journal of the Faculty of Architecture 27 (2), 2010
38*2010
Kent kimliği: Tanjant ve Karadeniz sahil yollarının Trabzon kent kimliğine etkileri
T Zorlu, E Aydıntan, E Engin
Mimarlık Dergisi 352, 2010
302010
YAŞLILAR İÇİN KONUTTA İÇ MEKÂN TASARIMI VE ERGONOMİ
T ZORLU
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 10 (2), 40-53, 2017
242017
Psychological effects of physical deficiencies in the residences on elderly persons: A case study in Trabzon Old Person's Home in Turkey
NC Kahya, T Zorlu, S Ozgen, RM Sari, DE Sen, A Sagsoz
Applied Ergonomics 40 (5), 840-851, 2009
232009
Kültür-Konut Etkileşiminde Mahremiyet Olgusu: Geleneksel Urfa-Akçaabat/Ortamahalle Evleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz.
T Zorlu, K Keskin
Online Journal of Art & Design 5 (2), 2017
162017
Tasarım eğitiminde duyusal farkındalık ve yaratıcılık ilişkisi üzerine
D Onur, T Zorlu
Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018
142018
Ekolojik Mimarlık: Doğu Karadeniz Kırsal Konutu
T Zorlu, S Faiz
Mimarlık Dergisi 367, 56-60, 2012
142012
Trabzon kent ölçeğinde kullanıcı gereksinmelerine bağlı olarak mutfak mekânı ve tipleri üzerine bir araştırma
T Zorlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi …, 1996
131996
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Konutlarinda Mahremiyet
SF BÜYÜKÇAM, T ZORLU
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 (2), 422-436, 2018
102018
Karadeniz Bölgesi'nde Ahşap Camiler: Trabzon Örneği.
T Zorlu
Mimarlık, 2017
102017
Müstakil konut Sitelerinde değişim/dönüşüm Sorunsalı ve kimlik: Trabzon Örneği
T Zorlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
102004
Resimden Mekâna: Kandinsky
M Erbay, T Zorlu, B Akgül, D Onur, A Aras
Ankara: Nobel Yayın, 2013
82013
Yapılandırmacı eğitim felsefesinde dersliklerin mekânsal özellikleri üzerine bir değerlendirme: Rize ili örneği
S İsmailoğlu, T Zorlu
Online Journal of Art and Design 6 (1), 148-173, 2018
72018
İç mimarlık eğitiminde ilk yıl tasarım stüdyolarına farklı bir bakış; resimden mekana kandinsky
T Zorlu, B Akgül, M Erbay, D Onur, A Aras
İÇMEK/Interior Architecture Education 2nd National Congress, Istanbul …, 2012
72012
İlköğretim Dersliklerinde Ergonomik Açıdan Bir Değerlendirme: Trabzon Örneği, 17
T Zorlu, M Erbay
Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, 234-250, 2011
72011
Trabzon gülbahar hatun ve emir mehmet türbeleri
T Zorlu
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2011
72011
İlk Kademe Eğitim Yapıları Dersliklerinde Fiziksel Konfor: Rize İli
S İsmailoğlu, T Zorlu
Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu. Diyarbakır, 2018
62018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20