Takip et
Bülent ÖZMEN
Bülent ÖZMEN
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depreminin Hasar Durumu (Rakamsal verilerle)
B Özmen
Türkiye Deprem Vakfı, 132s, İstanbul, 132, 2000
148*2000
Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi
B Özmen, M Nurlu, H Güler
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 1997
1231997
Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemine İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
B Özmen, T Özden
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1-28, 2013
1142013
Afet Yönetimi ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü
B Özmen, M Nurlu, K Kuterdem, A Temiz
Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 23-25 Mart, Grand Yükseliş Hotel, Kocaeli …, 2005
86*2005
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Tarihsel Gelişimi
B Özmen
Türkiye Jeoloji Bülteni 55 (1), 43-55, 2012
502012
Okullar İçin Afet Ve Acil Durum Yönetimi Planları
B Özmen, S Gerdan, O Ergünay
Elektronik Mesleki ve Araştırma Dergisi E-JOIR 3 (1), 18-36, 2015
452015
İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu
B Özmen
Türkiye Mühendislik Haberleri 47 (417), 23-28, 2002
31*2002
Surface Deformations of 24 January 2020 Sivrice (Elazığ)–Doğanyol (Malatya) Earthquake (Mw= 6.8) Along the Pütürge Segment of the East Anatolian Fault Zone and its Comparison …
O Tatar, H Sözbilir, F Koçbulut, E Bozkurt, E Aksoy, S Eski, B Özmen, ...
Mediterranean Geoscience Reviews 2 (3), 385-410, 2020
282020
Türkiye'de Afet Zarar Azaltımını Sürdürülebilir Eğitimle Sağlamak
B Başbuğ-Erkan, B Özmen, H Güler
1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim, ODTÜ, Ankara, 2011
27*2011
12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu
B Özmen, G Bağcı
Ministry of Public Works and Resettlement, General Directorate of Disaster …, 2000
27*2000
Düzce-Bolu Bölgesinin Jeolojisi, Diri Fayları ve Hasar Yapan Depremleri
B Özmen
12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu, 1-14, 2000
27*2000
Deprem Bölgeleri Haritası ile İlgili Bazı Bilgiler
B Özmen, M Nurlu
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 32-35, 1999
271999
Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğunun Bölgesel Düzenlemesi
B Özmen
Deprem Araştırma Bülteni, 81 sayfa, 2000
262000
Seismic Hazard Assessment of Turkey by Statistical Approaches
S Ünal, S Çelebioğlu, B Özmen
Turkish Journal of Earth Sciences 23, 350-360, 2014
252014
Depremler Doğal Afet midir? Depremlerle Baş Edebilmek
S Pampal, B Özmen
Eflatun Yayınevi, 2009
25*2009
2016 Yılında Dünyada ve Türkiye'de Meydana gelen Doğa Kaynaklı Afet Kayıplarının İstatistiksel Değerlendirmesi
Ş Ersoy, M Nurlu, O Gökçe, B Özmen
Mavi gezegen, 2017
232017
Türkiye'nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi
S Pampal, B Özmen
212007
Deterministic Seismic Hazard Assessment for Ankara, Turkey
B Ozmen, H Can
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31 (1), 2016
17*2016
Afet Yönetimi Açısından Van Depreminden Elde Edilen Dersler
O Ergünay, B Özmen
II. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül …, 2013
172013
Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı tahminleri
B Özmen
Türkiye Jeoloji Bülteni 54 (3), 109-122, 2011
142011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20