Nur Şişman Kitapçı
Nur Şişman Kitapçı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of chronic pain on oral health related quality of life in patients with anterior disc displacement with reduction
GY KARAÇAYLI Ümit, MUMCU Gonca, CİMİLLİ Hale, ŞİŞMAN Nur, SUR Haydar
Community Dental Health 28 (3), 211-215, 2011
242011
Derece gün bölgeleri için bina dış duvarlarında farklı yalıtım malzemesi ve duvar yapı bileşenleri kullanılması halinde ekonomik analiz yöntemi ile en iyi yalıtım kalınlığının …
N Şişman
Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2005
122005
The effect of pharnacy information management system on safety medication use a study from private hospitals in İstanbul
TM MUMCU Gonca, KÖKSAL Leyla, ŞİŞMAN Nur, ÇATAR Özgür
Marmara Pharmaceutical Journal 18 (1), 1-4, 2014
112014
Continuing medical education and e learning for health professionals
ÇÖ MUMCU Gonca, KÖKSAL Leyla, ŞİŞMAN Nur
MÜSBED 1 (1), 74-78, 2011
9*2011
An Evaluation of Information Security from the Users’ Perspective in Turkey
P Kılıç Aksu, N Kitapçı Şişman, RÖ Çatar, L Köksal, G Mumcu
Journal of Health Informatics in Devoloping Countries 9 (2), 55-67, 2015
72015
Comparison of the oral health related quality of life and dental pain in symptomatic irreversible pulpitis and pericorontis
MG CİMİLLİ Hale, KARAÇAYLI Ümit, ŞİŞMAN Nur, KARTAL Nevin
Journal of Dental Sciences 7 (3), 250-260, 2012
52012
The Healthcare Quality and Hospital Information Management System: A Sample From Turkey
G Mumcu, L Köksal, B Kopmaz, MM Gök, B Bulu, N Şişman, PK Aksu, ...
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (1), 1930
51930
The use of web pages as a heatlh communication tool in private and public hospitals
SURH KÖKSAL Leyla, MUMCU Gonca, ŞİŞMAN Nur, ÇATAR Özgür
MÜSBED 2 (1), 14-19, 2012
4*2012
Yenilik yönetiminde stratejinin rolü ve önemi
N Gemlik, FA Þisman, N Þisman
Uluslararası Davraz Kongresi, 2009
22009
Hastanelerin bilgi teknolojileri/sistemleri yeniliklerine hazır bulunuşluğuna etki eden faktörlerin yönetici bakış açısı ile değerlendirilmesi
N Şişman
Marmara Üniversitesi, 2013
12013
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi
NŞ Kitapçı
Sağlık Kurumları Yönetimi I, 2018
2018
Beyoğlu İlçesindeki Liselerde Çalışan Personelin Tütün Kullanımıyla İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
M Taşdemir, HH Eker, NŞ Kitapçı, İ Topçu
HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 2014
2014
Effects of solution mixing temperature on dielectric properties of PMMA/Pristine bentonite nanocomposites
K Esmer, S Güner, AU Kaya
2014
The effect of pharmacy information management system on safety medication use: A study from private hospitals in İstanbul| Eczane bilgi yönetim sisteminin güvenli ilaç …
M Tarım, RÖ Çatar, N Şişman, L Köksal, G Mumcu
2014
Özel hastane acil bakım kliniklerinde elektronik hekim orderlarının etkinliği ve çıktıları
G Mumcu, L Köksal, N Şişman, RÖ Çatar
Clinical and Experimental Health Sciences 3 (2), 83-90, 2013
2013
An analysis of oral health campaigns from a social marketing perspective
ŞN MUMCU Gonca, KÖKSAL Leyla
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 3 (2), 53-73, 2013
2013
Research on Human Biological Materials and Ethic
A Yüksel, Ş Görkey
Clinical and Experimental Health Sciences 2 (6), 2012
2012
Comparison of the oral health-related quality of life and dental pain in symptomatic irreversible pulpitis and pericoronitis
G Mumcu, N Kartal, N Şişman, U Karacayli, H Cimilli
2012
Özel ve kamu hastanelerinde web sayfalarının sağlık iletişimi aracı olarak kullanımı
L Köksal, G Mumcu, N Şişman, R ÇATAR, SUR Haydar
Clinical and Experimental Health Sciences 2 (1), 14-19, 2012
2012
Sağlık profesyonellerinin eğitiminde E-öğrenme
G Mumcu, L Köksal, N Şişman, Ö Çatar
Clinical and Experimental Health Sciences 1 (1), 74-78, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20