Halil Yurdugül
Halil Yurdugül
Professor of Instructional Technology Hacettepe University
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması
H Yurdugül
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 1, 771-774, 2005
5362005
MINIMUM SAMPLE SIZE FOR CRONBACH’S COEFFICIENT ALPHA: A MONTE-CARLO STUDY
H Yurdugul
H.U. Journal of Educatin, 397–405, 2008
2952008
An investigation of the factorial structures of pupils’ attitude towards technology (PATT): A Turkish sample
H Yurdugül, P Aşkar
Elementary Education Online 7 (2), 288-309, 2008
97*2008
The investigation of relation between cyberloafing activities and cyberloafing behaviors in higher education
S Yaşar, H Yurdugül
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 600-604, 2013
632013
Paralel, eşdeğer ve konjenerik ölçmelerde güvenirlik katsayılarının karşılaştırılması
H Yurdugül
572006
Çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Yurdugül, DA Sırakaya
Eğitim ve Bilim 38 (169), 2013
522013
The Exploration of models regarding e-learning readiness: Reference model suggestions.
Ö Demir, H Yurdugül
International Journal of Progressive Education 11 (1), 2015
402015
Öğretmen yetiştiren lisans programlarındaki öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Hacettepe üniversitesi örneği
H Yurdugül, Ö Demir
35*2017
Evaluation of English curricula in 4th and 5th grade primary schools
KO Er
Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences 39 (2), 1-25, 2006
342006
Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerlik ölçüleri: Kapsam geçerlik indeksi ve Kappa istatistiğinin karşılaştırılması
H Yurdugül, F Bayrak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, 264-271, 2012
332012
Faktör analizinde KMO ve Bartlett testleri neyi ölçer
H Yurdugül
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2005
322005
Learning programming, problem solving and gender: A longitudinal study
H Yurdugül, P Aşkar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 605-610, 2013
312013
Ortaöğretim kurumları seçme ve yerleştirme sınavının madde yanlılığı açısından incelenmesi
H Yurdugül
312003
The scale of online learning readiness: A study of validity and reliability
H Yurdugül, DA Sarikaya
Egitim ve Bilim 38 (169), 2013
302013
An Evaluation of the Pattern between Students' Motivation, Learning Strategies and Their Epistemological Beliefs: The Mediator Role of Motivation.
S Sen, A Yilmaz, H Yurdagül
Science Education International 25 (3), 312-331, 2014
282014
Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı’nın cinsiyete göre madde yanlılığı açısından incelenmesi
H Yurdugül, P Aşkar
Eğitim bilimleri ve uygulama 3 (5), 3-20, 2004
282004
Factors affecting students’ preferences for online and blended learning: Motivational vs. cognitive
S Keskin, H Yurdugül
European Journal of Open, Distance and E-Learning 22 (2), 72-86, 2020
272020
Ortaokul ve lise öğrencileri için bilgisayara yönelik tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması
Ö Demir, H Yurdugül
Eğitim ve Bilim 39 (176), 2014
242014
Investigation of the Relationship between Learning Process and Learning Outcomes in E-Learning Environments
H Yurdugül
22*
The comparison of reliability coefficients in parallel, tau-equivalent, and congeneric measurements
H Yurdugül
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39 (1), 15-37, 2006
212006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20