Takip et
İSMAİL KİNAY
İSMAİL KİNAY
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Investigation of the Effects of Authentic Assessment Approach on Prospective Teachers' Problem-Solving Skills.
I Kinay, B Bagceci
International Education Studies 9 (8), 51-59, 2016
672016
Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Ö Şimşek, S Demir, B Bağçeci, İ Kinay
Ege Eğitim Dergisi 14 (1), 1-23, 2013
622013
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ (ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
E Özkan, İ Kınay
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 4 (3), 1290-1301, 2015
582015
Öğretmenlerin problem çözme becerilerinin bazi değişkenlere göre incelenmesi
B Bağçeci, İ Kinay
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (44), 335-347, 2013
582013
ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİ (ÖAKKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI.
İ KİNAY, E ÖZKAN
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
502014
8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
B Oral, M İlhan, İ KINAY
Pamukkale University Journal of Education, 2013
262013
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN (ÖTMTDYTÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
B Çetin, B Bağçeci, İ Kinay, Ö Şimşek
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (2), 697-713, 2013
212013
Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
AGZ Elçiçek, AGİ Kinay, B Oral
Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (1), 51-63, 2015
192015
Investigating Teacher Candidates' Beliefs about Standardized Testing.
İ Kinay, T Ardiç
Universal Journal of Educational Research 5 (12), 2286-2293, 2017
182017
AN EXAMINATION OF THE RELATION BETWEEN 8th GRADE STUDENTS'LEVEL OF ACADEMIC RISK TAKING AND THEIR POSITIVE AND NEGATIVE PERFECTIONISM TRAITS
MÖ Sünkür, M İlhan, İ Kinay, M Kilinç
Çukurova University. Faculty of Education Journal 42 (2), 1, 2013
182013
Türkçe öğretmen adaylarinin benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örneği)
U Bingöl, İ Kinay
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (68), 1636-1647, 2018
162018
Investigation of Prospective Teachers' Beliefs towards Authentic Assessment.
İ Kinay
World Journal of Education 8 (1), 75-85, 2018
162018
INVESTIGATING RELATIONSHİP BETWEEN TEACHERS’PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND STUDENT RELATED SOCIAL STRESS
İ Kinay, S Süer, ÖA Kumaş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (77), 121-133, 2021
152021
Otantik değerlendirme yaklaşımının öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile öğrenmeye ve katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlarına etkisinin incelenmesi
İ Kinay
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
132015
An investigation of teachers’ beliefs about learning
E Bay, M Ilhan, Z Aydın, İ Kinay, C Yiğit, R Kahramanoğlu, S Kuzu, ...
Croatian Journal of Education 16 (3), 55-90, 2014
132014
OTANTİK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE VE KATILIMCI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK İNANÇLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
İ Kinay, B Bağçeci
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16-32, 2017
112017
STANDART TESTLERE YÖNELİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN (STYİÖ) TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
M İlhan, B Çetin, İ Kinay
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (29), 161-189, 2015
112015
Examining technopedagogical knowledge competencies of teacher trainers in terms of some variables
Ö Şimşek, S Demir, B Bağçeci, İ Kınay
Ege Journal of Education 1 (14), 1-23, 2013
102013
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ YÖNETİCİ KAYNAKLI SORUNLARA GÖRE İNCELENMESİ
M Kurtulmuş, İ Kinay, A Gündaş
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (7), 365-374, 2012
102012
Investigation of Relationship between Prospective Teachers' Learning Beliefs and State of Individual Innovativeness.
I Kinay, S Suer
Cypriot Journal of Educational Sciences 15 (3), 604-617, 2020
92020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20