Follow
ADNAN GERÇEK
ADNAN GERÇEK
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi hukuku: genel hükümler
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Basım Yayın, 2015
1292015
Vergi hukuku
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Basım Yayın, 2012
1222012
Türk vergi hukukunda vergi sorumlusu, sorumluluk halleri ve türlerinin incelenmesi
A Gerçek
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 54 (3), 157-193, 2005
1112005
Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi
A Gerçek
Yaklaşım Yayıncılık, 2006
1012006
Kamu alacaklarının takip ve tahsil hukuku
A Gerçek
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2010
822010
VERGİLEMEDE MÜKELLEF HAKLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMUN İNCELENMESİ
A Gerçek
812006
Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
A Gerçek, M Yüce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa, 23-41, 1998
741998
Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği
A Gerçek
Uludağ Üniversitesi, 2000
592000
Vergilemenin anayasal temellerinin çeşitli ülkeler açısından karşılaştırılması ve Türkiye için çıkarımlar
A Gerçek, F Bakar, F Mercimek, EU Çakır, S Asa
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 63 (1), 81-130, 2014
582014
Türk Vergi Sistemi, 15
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Baskı, Ocak, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018
572018
Türk vergi sistemi dersleri
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Kitabevi, 2009
472009
Yerel vergi bilincinin faktör analizi ile değerlendirilmesi: Bursa örneği
A GERÇEK
Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (28), 443-465, 2016
462016
Dış Ticaret ve Gümrük
N Saygılıoğlu, A Gerçek
Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2007
382007
Mükellef Hakları: Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi
A Gerçek, G Çetin Gerger, Ç Taşkın, F Bakar, S Güzel
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015
372015
Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku
A Gerçek
Bursa: Ekin Yayınevi, 2017
312017
Determining the factors that affect taxpayers’ perspective on tax administration: Research in Turkey
GÇ Gerger, A Gerçek, Ç Taşkın, F Bakar, S Güzel
International Journal of Economics and Finance Studies 6 (1), 18-28, 2014
312014
Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması: Dünü, Bugünü ve Yarını
A Gerçek
Vergi Sorunları Dergisi 254, 1-52, 2009
302009
Vergi Denetim Birimlerinin Birleştirilmesi ve Sonuçları
A Gerçek
Yaklaşım Dergisi 224, 31-36, 2011
282011
Vergi denetiminde risk analizinin yeri: bazı ülke uygulamaları ve Türkiye için bir değerlendirme
F Bakar, A Gerçek
International Journal of Public Finance 1 (2), 168-193, 2016
272016
Türkiye’de Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikaları ve Etkinliği
A Gerçek
http//: idari. cu. edu. tr/igunes/makale/tesvik. doc (Erişim Tarihi 23.09. 2010), 2010
262010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20