Follow
Fatih ÖZTÜRK
Title
Cited by
Cited by
Year
Patriotism as a citizenship value: perceptions of social studies teacher candidates
AF Ersoy, F Öztürk
75*2015
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel sistemler, küresel eğitim ve çeşitlilik kavramlarına ilişkin algısı
F Öztürk, E Günel
282016
Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society and Education
F ÖZTÜRK, S MALKOÇ, AF ERSOY
282016
Primary School Students Perception about Issues Related To Geography Science
N GÖKÇE, F ÖZTÜRK
Mehmet Akif Ersoy University, 2013
18*2013
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının zekâ oyunlarına ilişkin görüşleri
M EKİÇİ, F ÖZTÜRK, H ADALAR
Researcher 5 (4), 489-502, 2017
162017
Qualitative Research in Social Sciences: A Research Profiling Study
F Bozkurt, M: Öztürk
Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (4), 247-277, 2022
112022
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel eğitim bilgi, deneyim ve uygulamaları
F Öztürk
PQDT-Global, 2014
112014
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ARACI OLARAK İNFOGRAFİK TASARIMI
B AKBABA, F ÖZTÜRK, H ADALAR, M EKİÇİ
Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 (1), 38-53, 2019
82019
İdeal Vatandaşlık Hikâyesi: Farklı Devlet Üniversitelerinden Öğretmen Adaylarının Anlatı Sorgulaması
F Öztürk, CC Yeşilbursa
Eğitim ve Bilim 49 (208), 1-30, 2021
6*2021
A Comparative Review of Articles on Education of Patriotism: A Thematic Analysis*
F Malkoç, Serdar. Öztürk
International Journal of Progressive Education 17 (6), 144-157, 2021
52021
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ideal vatandaşlık anlayışlarına yönelik bir anlatı sorgulaması
F Öztürk
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
42019
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ütopyaları/Distopyalarında Vatandaşlık
F OZTURK, S Malkoç
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2), 2065-2104, 2022
22022
Teaching social studies with mind and intelligence games
M Adalar, H. Öztürk, F. Ekiçi
Journal of Social Science Education 21 (1), 127-154, 2022
2*2022
Intercultural Competence: Attitudes and Comprehension of Social Studies Teacher Candidates
F Ozturk
Journal of Educational Studies and Multidisciplinary Approaches 3 (1), 2023
2023
Evaluating Stakeholders Curricular Needs: Global Literacy in Social Studies Teacher Education
F Öztürk, M Akıncı
Anadolu University Journal of Education Faculty (AUJEF) 7 (1), 84-110, 2023
2023
The attitude of discussion as an İndicator of democracy: An intellectual challenge in the context of education
F OZTURK, İ KARSANTİK
e-Kafkas Journal of Educational Research 9 (3), 1171-1192, 2022
2022
Democracy or Not: Attitude Of Discussion As A Pathway Toward Ideological Challenge In Education Settings
İ OZTURK, F., KARSANTİK
e-Kafkas Journal of Educational Research 9 (3), 1171-1192, 2022
2022
Yenilikçi Düşünme Becerisi
F Öztürk
Konu ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi 1, 435-472, 2020
2020
Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society and Education
F Ozturk, S Malkoc, A ERSOY
PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL …, 2016
2016
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algı ve Eylemleri
F ÖZTÜRK, C YEŞİLBURSA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20