Follow
İbrahim Yıldıran
İbrahim Yıldıran
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Orta öğretimde beden eğitimi dersinin öncelikli amaçlari üzerine bir araştirma
İ Yıldıran, A Yetim
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (3), 36-43, 1996
1531996
FAİR PLAY: KAPSAMI, TÜRKİYE’DEKİ GÖRÜNÜMÜ VE GELİŞTİRME PERSPEKTİFLERİ
İ YILDIRAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (4), 3-16, 2004
1092004
Fair play eğitiminde beden eğitiminin rolü
İ YILDIRAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 3-16, 2005
952005
Profesyonel futbolcularin sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri
GS Balçıkanlı, İ Yıldıran
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 49-56, 2011
802011
Bir sezonluk antrenman periyotlamasi boyunca üst düzey erkek hentbolcularin bazi motorik ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesi
S Eler, İ Yıldıran, Y Sevim
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (3), 25-34, 1996
671996
Soccer causes degenerative changes in the cervical spine
A Kartal, İ Yıldıran, A Şenköylü, F Korkusuz
European Spine Journal 13, 76-82, 2004
562004
FARKLI CİNSİYETTEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDEN BEKLENTİLERİ
İ Yıldıran, A Yetim, Ö Şenel
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 52-59, 1996
561996
The philosophy of physical education and sport from ancient times to the enlightenment
DH Demirel, I Yildiran
European Journal of Educational Research 2 (4), 191-202, 2013
522013
TEPÜK FUTBOL MUDUR? XI. YÜZYIL TÜRK SPOR FAALİYETLERİNDEN" TEPÜK" OYUNUNUN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İ YILDIRAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 54-62, 1997
461997
ÇOCUKLUK VE ERGENLİKTEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE DENEYİMLERİ İLE YETİŞKİNLİKTEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
UA Memiş, İ Yıldıran
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (1), 13-32, 2008
442008
ANTİKİTEDEN MODERNİTEYE OLİMPİYAT OYUNLARI: İDEALLER VE GERÇEKLER
İ Yıldıran
432014
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FUTBOLDA FAİR PLAY’E İLİŞKİN OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
G SEZEN, İ YILDIRAN
Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri 2 (1), 14-22, 2007
432007
Sporda fair play kavramının tarihsel boyutları
İ Yıldıran
Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri 3, 174-179, 1992
421992
Spor eğitimi modeli ile işlenen voleybol derslerinin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor erişidüzeylerine etkisi
A Çelen
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
362012
Geleneksel Yağlı Güreşin, Kültürel, Yapısal ve Bilimsel Açıdan Modern Minder Güreşiyle Farklılıklarının Değerlendirilmesi
İ Yıldıran
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (1), 53-62, 2000
36*2000
Elit Salon Hokeyi Oyuncularında Empatik Beceri ile Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki
GS BALÇIKANLI, İ YILDIRAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 (1), 1-8, 2018
342018
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SPORTMENLİK VE PROFESYONELLİK ARASINDA İKİLEM BARINDIRAN SOMUT ÖRNEK OLAYLARA YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İ Yıldıran, GS Balçıkanlı
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (3), 3-14, 2006
34*2006
Sportspersonship orientation and empathy: a study of professional football players
G Sezen-Balcikanli, I Yildiran
Journal of Physical Education and Sport 12 (1), 18, 2012
312012
Futbola İlişkin Dışsal Etkenlerin Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Araştırılması
M Özmaden, İ Yıldıran
Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 188-98, 2003
30*2003
Beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yüksek öğrenim kurumlarının öğretim programlarının toplumsal beklentilere uygunluk düzeyleri bakımından analizleri
İ Yıldıran, S Karaküçük, AF İmamoğlu, G Ekenci
Eğitim Dergisi 3, 55-70, 1993
301993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20