Takip et
Mert KÜÇÜKVARDAR
Mert KÜÇÜKVARDAR
Dr/PhD & Orcid: 0000-0001-5205-4674
mertkucukvardar.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Teknoloji Bağımlılığının Semptomlar Temelinde İncelenmesi
ÖT Mert Küçükvardar
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 9 (35), 111-123, 2018
35*2018
Bilişim çağında geleneksel gazeteciliğin dönüşümü: Veri gazeteciliği
A Aslan, S Bayrakçı, M Küçükvardar
Marmara İletişim Dergisi, 55-70, 2016
312016
Bilişim devrimi: teknolojinin felsefi ve sosyolojik analizi
Ş Işıklı, M Küçükvardar
Ankara: Birleşik Kitabevi, 2016
272016
Bilişim Devrimi: Reel Gerçekliğin Sanal Gerçekliğe Dönüşümü
M Küçükvardar
Yüksek Lisans Tezi, 2015
192015
Covid-19 Pandemisinde Dijital Oyun Oynama Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
M KÜÇÜKVARDAR, E TÜREL
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 47-58, 2022
102022
Dijitalleşmenin Ekonomik, Teknolojik, Toplumsal ve Etik Etkilerinin Uluslararası Raporlar Üzerinden Analizi
M KÜÇÜKVARDAR, A ASLAN
Intermedia International E-journal 8 (14), 21-38, 2021
82021
Bilim Gazeteciliği: Haber Siteleri Üzerine Bir Araştırma
M KÜÇÜKVARDAR
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2020 (52), 166-186, 2020
82020
Bilişim Çağında Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital İstila Üzerine Bir Araştırma
M Küçükvardar
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
72019
Dijital Hastalıkların Tespitinde Etik Bir Model Önerisi
A Aslan, M Küçükvardar
AJIT-e 10 (39), 7, 2019
32019
Yeni Medya Ekolojisi ve İletişim Sarmalı Modeli
S BAYRAKCI, M KÜÇÜKVARDAR
Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 50-67, 2019
32019
Haber ajanslarının anlık mesajlaşma servisi kullanımı üzerine bir inceleme: Telegram örneği
M KÜÇÜKVARDAR
Gaziantep University Journal of Social Sciences 20 (4), 1757-1778, 2021
22021
Teknoloji Kullanım Alışkanlığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
M Küçükvardar
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 21 (46), 40-56, 2020
22020
Yapay Zekâ Ve Etik Üzerine Bir Araştırma
M KÜÇÜKVARDAR, AGA ASLAN, AGDS BAYRAKCI
Atlas Journal 6 (36), 1065-1077, 2020
22020
Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital İstila
M Küçükvardar
Nobel Bilimsel Eserler, 2020
22020
Bilişim Devrimi: Reel Gerçekliğin Sanal Gerçekliğe Dönüşümü
MK Vardar
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı …, 2015
22015
Tık odaklı habercilik çerçevesinde ekonomi haberlerinin incelenmesi
M KÜÇÜKVARDAR
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 145-168, 2023
12023
TV Kanallarının Sosyal Medya Gazeteciliği Açısından İncelenmesi
M KÜÇÜKVARDAR
Yeni Medya, 197-216, 2023
2023
İşbirlikçi Gazetecilik
M Küçükvardar
Dijital Çağda Uzman Gazetecilik 1 1, 107-127, 2022
2022
Dijital Rashomon: Dağlık Karabağ Savaşı Üzerinden Haber Doğruluğuna İlişkin Bir Araştırma
M Küçükvardar, A Aslan
ÇARPITILMIŞ GERÇEKLİĞİN İNŞASI Cilt 2 Manipülatif İletişimin Görünümleri 2 …, 2021
2021
DİJİTAL HASTALIKLARIN TESPİTİNDE ETİK BİR MODEL ÖNERİSİ
A Aslan, M Küçükvardar
AJIT-e 10 (39), 7, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20