Takip et
Ali Gökhan Gölçek
Ali Gökhan Gölçek
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ohu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu: Askeri Fabrikalaşma Örneği
AM KÖKTAŞ, AG GÖLÇEK
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 …, 2016
13*2016
Energy poverty in Turkey
IŞ Selçuk, AG Gölçek, AM Köktaş
Sosyoekonomi 27 (42), 283-299, 2019
102019
Geçmişten Günümüze Türkiye'de Vergi Algısı
AM KÖKTAŞ, AG GÖLÇEK
Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences 28 (3), 2017
82017
Anayasa’da Bulunan Kişi Hak ve Ödevlerinin Sınırlandırılması: Vergi Hukuku Açısından Bir Değerlendirme
İ ORGAN, AG GÖLÇEK
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2017
72017
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme
AG GÖLÇEK, IŞ SELÇUK, AM KÖKTAŞ
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2018
52018
Yerel Yönetimlerde Borçlanma
AG Gölçek
İller ve Belediyeler Dergisi, 62-68, 2016
52016
Bütçe Kavramı ve Bütçe Hakkı: Tarihsel Bir İnceleme
AG Gölçek
Vergi Raporu 22 (182), 132-139, 2014
52014
Osmanlı Devleti'nde Mali Bunalım ve Reform.
M Sakal, AG Gölçek
Sosyoekonomi 25, 2017
42017
Ekonomik ve Hukuki Yönleriyle Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine Esnaf Kavramı
AG GÖLÇEK, AM KÖKTAŞ
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 83-92, 2017
42017
İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali'den Kanıtlar
AG Gölçek, MA Gülşen
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (57), 576-590, 2017
42017
Bir Kültür Olarak Vergi
B Göde, AG Gölçek
Vergi Raporu, 209-220, 2016
32016
Erken Cumhuriyet Dönemi Tekel Uygulamaları: 1920-1950 Döneminde Tuz, İspirto ve İspirtolu İçkiler ile Kibrit
ŞG GÖLÇEK, AG GÖLÇEK
CTAD: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 15 (30), 253-288, 2019
22019
Osmanlı Kadı Sicillerinde Faiz Uygulamaları: Örnek Kararlar Üzerinden Bir İnceleme
AB YERELİ, AM KÖKTAŞ, AG Gölçek, B GÖDE
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2017
22017
İbn i Haldun ve Kamu Maliyesi
AM KÖKTAŞ, AG GÖLÇEK
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2016
22016
ANAYASA'DA BULUNAN KİŞİ HAK VE ÖDEVLERİNİN SINIRLANDIRILMASI: VERGİ HUKUKU AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME.
İ ORGAN, AG GÖLÇEK
Omer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (3), 2017
12017
Millî Mücadele Döneminde Çıkarılan Vergi Kanunlarının Vergi Adaleti ve Vergi Zihniyeti Açısından Değerlendirilmesi.
AB YERELİ, AM KÖKTAŞ, AG GÖLÇEK
CTAD: Journal of Modern Turkish History Studies 17 (33), 2021
2021
Pakistan’da Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı
AM Köktaş, AG Gölçek
Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları, 697-728, 2021
2021
Türkiye’de Gelir Vergisi ve vergi adaleti üzerine bir değerlendirme
AM Köktaş, D Abukan, AG Gölçek
Vergi Dünyası, 38-50, 2020
2020
Financial crisis: a comparative analysis of Turkey and Brazil in terms of economic policies
Ş Güdek-Gölçek, AG Gölçek
Journal of Economy Culture and Society 62, 185-207, 2020
2020
Sosyal güvenliğin finansmanı: Sosyal Güvenlik Kurumu ve mali yapısı üzerine bir değerlendirme
AM Köktaş, AG Gölçek
Kamu Politikalarında Mali ve İktisadi Yapıdaki Dönüşüm: Yerelden Globale …, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20