Takip et
İsmail Durak (PhD.)
İsmail Durak (PhD.)
Business Administration Faculty, Duzce University, Doç.Dr.(Assoc.prof.)
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
COVID-19’un BIST İmalat Sektörü Firmalarına Olan Finansal Etkilerinin Finansal Oranlar ve İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi
S YÜCEL, İ DURAK
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 101-126, 2021
372021
Psikolojik Sağlamlık ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Öz Yeterliğin Aracı Etkisi
İ DURAK
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (78), 1175-1190, 2021
292021
Application of AHP–TOPSIS methods in technopark selection of technology companies: Turkish case
İ Durak, HM Arslan, Y Özdemir
Technology Analysis & Strategic Management 34 (10), 1109-1123, 2022
272022
Banka Seçiminde Müşteri Tercihleri: Katılım Bankaları Üzerine Amprik Bir İnceleme
İ Durak, M Bayat, HM Arslan
The Journal of Social Science 1 (2), 60-70, 2017
21*2017
P-Medyan tesis yeri seçim problemi: Bir uygulama
İ Durak, M Yıldız
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 7 (2), 2015
202015
Warehouse Site Selection in Retail Sector: An application of Ahp (Analytical Hierarchy process) And Vikor Methods
İ DURAK, MS YILDIZ, Y OLGAÇ AKAR, A yemenici Devrim
International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) 6 (12), 65, 2017
192017
Statistical Process Control Methods For Determining Defects of Denim Washing Process: A Textile Case From Turkey
ATA Serhat, MS YILDIZ, İ Durak
Tekstil ve Konfeksiyon 30 (3), 208-219, 2020
14*2020
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Eğitim Kurumları Karar Problemlerinin Çözümü
HM Arslan, A Köse, İ Durak
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 8 (2), 27-34, 2018
122018
Adaptation of statistics anxiety scale to Turkish: Validity and reliability study
İ Durak, Y Karagöz
International Journal of Assessment Tools in Education 8 (3), 667-683, 2021
102021
BIST100 Endeksinde Yer Alan Firmaların COVID-19 Öncesi ve COVID-19 Dönemi Finansal Verilerine Göre Sınıflandırılması: Bir Hiyerarşik Kümeleme Analizi Uygulaması
İ DURAK, İ ÇÖMLEKÇİ
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (64), 1657-1681, 2021
92021
Psychological Resilience and Life Satisfaction of Healthcare Professionals in Turkey: The Mediating Role of Fear of COVID
Y Karagöz, İ Durak, HT Mutlu
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 11 (62), 403-417, 2021
82021
ENTROPİ-ARAS HİBRİT YÖNTEMİ İLE BİLİŞİM İŞLETMELERİ İÇİN EN UYGUN TEKNOPARK BÖLGESİNİN BELİRLENMESİ
HM ARSLAN, İ DURAK, Y ÖZDEMİR
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (3), 734-753, 2021
72021
Measuring islamic financial literacy and discovering its relations with entrepreneurship among university students in Turkey
İ DURAK, MA ÖNCÜ, O KARTAL
Bilimname 2020 (42), 215-242, 2020
62020
Industry 4.0 Performances of OECD Countries: A Data Envelope Analysis
M YILDIRIM, MS YILDIZ, İ DURAK
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 12 (3), 2788 …, 2020
6*2020
Finansal Teknolojilerin (Finteklerin) Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
İ DURAK, G ÇELİK
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2 (1), 42-66, 2022
52022
Dijital Finansal Tutum ve Davranışın Kripto Para Kullanımına Etkisi: The Impact of Digital Financial Attitude and Behavior on Cryptocurrency Usage
İ DURAK, SN ÇİSE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E …, 2022
5*2022
Ahp, Topsis ve Electre Yöntemleriyle Sürdürülebilir Tedarik Zincirinde En Uygun Tedarikçi Seçimi
T ÇİÇEK, MS YILDIZ, İ DURAK
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical …, 2020
5*2020
Üretim-pazarlama koordinasyonunun işletme performansına etkisi: Düzce'de bulunan kobiler üzerine bir araştırma
K Çatı, İ Durak, Ö Kethüda, A Eş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012
52012
Çok boyutlu ölçekleme analiziyle OECD üyesi ülkelerin enerji göstergeleri açısından incelenmesi
İ Durak, E Taş
Third Sector Social Economic Review 56 (2), 715-735, 2021
42021
İş-Aile Çatışmasının İş Memnuniyetine Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü
İ DURAK, S ALTINIŞIK, Y KARAGÖZ
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (1), 129-147, 2021
32021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20