Takip et
Nuran coşkun
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
AB ülkelerinde ve Türkiye'de işsizlik histerisinin Fourier-KPSS birim kök testi ile incelenmesi
Ç Sigeze, N Coşkun, E Ballı
İzmir İktisat Dergisi 34 (1), 15-24, 2019
152019
Genç nüfusta işsizlik histerisinin sınanması: Türkiye örneği
N COŞKUN
Bulletin of Economic Theory and Analysis 6 (1), 97-112, 2021
122021
The relationship between energy consumption, CO2 emissions, and economic growth in Turkey: evidence from Fourier approximation
E Balli, JB Nugent, N Coskun, C Sigeze
Environmental Science and Pollution Research 27, 44148-44164, 2020
112020
Türkiye Bölgelerinde Yapısal Değişim: Kümeleme ve Ekonomik Karmaşıklık Analizleri Bağlamında Öneriler
İ Tuncer, K Lopcu, N Coşkun, E Arıcıoğlu
Ekonomi Bilimleri Dergisi 9 (2), 59-74, 2017
11*2017
Mutlak satın alma gücü paritesi hipotezi: Kırılgan beşli örneği
N COŞKUN
Bulletin of Economic Theory and Analysis 5 (1), 41-55, 2020
102020
The economic complexity approach to development policy: where Turkey stands in comparison to OECD plus China?
N Coşkun, K LOPCU, İ TUNCER
Topics in Middle Eastern and North African Economies 20 (1), 2018
92018
Sahiplik Yapısı ile FinansalPerformans Arasındaki İlişkinin Borsaİstanbul 30 Endeksi’ndeki ŞirketlerdeTest Edilmesi
EE Topaloğlu, N COŞKUN, C ÖZKAN
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 87-109, 2016
72016
Makroekonomik Faktörlerin Finansal Performansa Etkisi: Borsa İstanbul Firmaları Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama
N Coşkun, EE Topaloğlu
Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 68-82, 2016
72016
Türkiye’de turizm ve ekonomik büyüme arasındaki doğrusal olmayan nedensellik ilişkisi
E Ballı, Ç Sigeze, N Coşkun
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2020
62020
McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması
ME DOĞRU, N COŞKUN, S DEĞİRMEN
DÜNDEN BUGÜNE EKONOMİ YAZILARI, 271, 0
5*
Türkiye’de İBBS Düzey 2 Bölgelerinin Büyüme Dinamikleri ve Ekonomik Karmaşıklık Analizi
E Arıcıoğlu, N Coşkun, İ Tuncer
Ed: Oya S. Erdoğdu, Dilek Temiz Dinç ve M. Aykut Atar, Tasarruf …, 2017
42017
Vergi uyarlamalı Fisher etkisi: Ekonometrik bir uygulama
N Coşkun
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
42013
Do Tax Implications Change the Fisher Effect for the Turkish Economy?
K Lopcu, N Coşkun, S Değirmen
Topics in Middle Eastern and North African Economies 15, 2013
42013
FİRMA KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SAHİPLİK YOĞUNLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA TESPİTİ: AMPİRİK BİR YAKLAŞIM
EE TOPALOĞLU, N COŞKUN
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
32017
Evaluation of a quality improvement intervention to reduce anastomotic leak following right colectomy (EAGLE): pragmatic, batched stepped-wedge, cluster-randomized trial in 64 …
British Journal of Surgery 111 (1), znad370, 2024
22024
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
N Coşkun, E Ballı
Journal of Management and Economics Research 19 (4), 1-13, 2021
22021
TESTING THE ABSOLUTE PURCHASING POWER PARITY HYPOTHESIS UNDER NON-NORMAL ERRORS: RALS-LM AND RALS-ADF UNIT ROOT TESTS
S Aytemiz, N Coşkun, İ Tuncer
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 (21), 57-72, 2021
22021
Ürün Uzayı Değişkenlerinin Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgelerinde Büyüme Dinamiklerine Etkisi
İ TUNCER, N COŞKUN
İzmir İktisat Dergisi 36 (1), 229-246, 2021
22021
The Impact of Financial Structure on Export Performance: The Case of Manufacturing Sectors in Turkey
AY ERKOL, N COŞKUN
Alanya Akademik Bakış 4 (3), 963-974, 2020
22020
ÜRÜN UZAYI YAKLAŞIMI GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞIN TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN SINANMASI
N Coşkun, İ Tuncer
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 610-622, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20