Follow
Sinem Çelik
Title
Cited by
Cited by
Year
The Role of Turkish Drones in Azerbaijan’s Increasing Military Effectiveness
H Kinik, S Çelik
Insight Turkey 23 (4), 169-192, 2021
272021
2022 RUSYA’NIN UKRAYNA’YI İŞGALİ: AB ENTEGRASYONU İÇİN YENİ DÖNEM
S ÇELİK
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 521-533, 2022
92022
Effect of Turkish public diplomacy activities on relations between Turkey and Georgia
S Celik
Eurasian Journal of Social Sciences 4 (4), 1-13, 2016
62016
Sırbistan Özelinde Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Politikası
S Çelik
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 (2), 1743-1759, 2021
52021
Katalan Bağımsızlık Referandumu ve Katalonya Parlamentosu’nun Bağımsızlık İlanına Yönelik Uluslararası Tepkiler
S Çelik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 171-178, 2017
42017
TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRKİYE’DE NATO ŞÜPHECİLİĞİ
S ÇELİK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2023
22023
SURİYE İÇ SAVAŞI ÖZELİNDE ULUSLARARASI SİYASAL SİSTEM ANALİZİ
S ÇELİK
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi 1 (1), 46-63, 2021
22021
ULUSAL KİMLİĞİN BATI BALKANLARDA AB ÜYELİK KOŞULLARININ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
S Çelik, İ Bilici
22017
Avrupa Birliği’nin Self-Determinasyon Yaklaşımı
S ÇELİK
Bölgesel Araştırmalar Dergisi 5 (2), 639-672, 2021
12021
Demokrasi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Balkan Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
C Çelik, S Çelik, S Yıldırım
Maliye Dergisi 180, 293-309, 2021
12021
OLASI BİR KATALAN AYRILIĞININ AB ENTEGRASYONUNA ETKİLERİNİN SWOT ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
S ÇELİK
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 129-144, 2023
2023
AB’NİN COVID-19 SINAVI: ITALEXIT MÜMKÜN MÜ?
S ÇELİK
The Journal of Academic Social Science, 161-168, 2021
2021
Amerikan Kongre Binası (Capitol) Baskını: Uluslararası Tepkiler Üzerine Bir Değerlendirme.
S Çelik
Journal of Academic Social Science Studies 14 (85), 2021
2021
An Evaluation of The Secession Demands of The Catalans in The Context of The Self-Determination Concept
S Çelik
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 24 (3), 28-42, 2021
2021
2017 KATALAN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNU AÇIKLAYAN GEREKÇELER
S ÇELİK
Kesit Akademi Dergisi 7 (26), 100-109, 2021
2021
2017 Katalan Bağımsızlık Referandumu ve Katalonya Parlamentosu’nun Bağımsızlık İlanına Yönelik Uluslararası Tepkiler
S ÇELİK
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 171-178, 2021
2021
İTALYA’DA YÜKSELEN AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ
S Çelik
TURAN-SAM 12 (48), 297-301, 2020
2020
ULUSAL KİMLİĞİN BATI BALKANLARDA AB ÜYELİK KOŞULLARININ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.
İ BİLİCİ, S ÇELİK
Electronic Turkish Studies 12 (31), 2017
2017
THE UNCHANGING AGENDA OF THE IRAQ'S KURDS IN THE PROCESS LEADING TO THE INDEPENDENCE REFERENDUM: CITY OF BLACK GOLD-'KIRKUK'.
S ÇELİK, C ÇELİK
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
2017
KARL MARX VE MİHAİL BAKUNİN ARASINDAKİ PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ TARTIŞMASI: SSCB ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
S ÇELİK
Journal of International Social Research 9 (46), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20