Follow
Mehmet Emin Mutlu
Mehmet Emin Mutlu
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
On the track of artificial intelligence: Learning with intelligent personal assistants
NG Canbek, ME Mutlu
Journal of Human Sciences 13 (1), 592-601, 2016
2632016
The open education system, Anadolu University, Turkey: e‐transformation in a mega‐university
C Latchem, AE Özkul, CH Aydin, ME Mutlu
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning 21 (3), 221-235, 2006
962006
Ders Kitaplarının Dağıtımı Amacıyla İnternetin Kullanılması: Açıköğretim e-Kitap Uygulaması Örneği
ME Mutlu, M Beyaz Korkut, Ü Yılmaz
Uluslararası Eğitim Teknolojileri, 2006
402006
E-Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü
ME Mutlu, GD Dinçer, MR Okur, S Şişman
Akademik Bilişim 2004, 2004
382004
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde e-öğrenmenin gelişimi
ME Mutlu, Ö Özöğüt Erorta, B Kip Kayabaş, İ Kayabaş
Açıköğretimle 30, 1-58, 2014
362014
Alternatif Eğitim Araçlarıyla Zenginleştirilmiş İnternete Dayalı Eğitim Modeli
ME Mutlu, C Öztürk, N Çetinöz
Açıköğretim Fakültesi’nin 20, 23-25, 2002
292002
Açıköğretimde mobil öğrenme: açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi
ME Mutlu, HU Yenigün, N Uslu
Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim 9 (11), 2006
282006
Açıköğretim e-öğrenme sisteminde öğrenci-içerik etkileşimi
ME Mutlu, B Kip, İ Kayabaş
V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Sakarya, 2005
262005
Efficiency of e-learning in open education
ME Mutlu, ÖÖ Erorta, Ü Yılmaz
First International Conference on “Innovations in Learning for the Future: e …, 2004
222004
Design and Development of a Digital Life Logging System for Management of Lifelong Learning Experiences
ME Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 834-848, 2015
202015
İnternet üzerinde bilgisayar destekli eğitim yazılımı geliştirme ve sunum araçlarının gereksinimleri karşılama düzeyleri
ME Mutlu, C Öztürk
Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Bildiriler …, 1999
171999
Bilgisayar tarihi
CN Taşçı, ME Mutlu
Ağaş, 1991
171991
Implementation Of The Lifelong Learning Experiences Management Approach–Observations On The First Experiences
ME Mutlu, İ Kayabaş, BK Kayabaş, AP Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 849-861, 2015
162015
İnternet ortamında bilgi yönetimi eğitimi: AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı örneği
ME Mutlu, ÖÖ Erorta, S Gümüş
Biltek 2005 Uluslararası Bilişim Kongresi, 10-12, 2005
142005
Integrating computer-supported learning into traditional distance courses
CH Aydin, ME Mutlu, MS McIsaac
Advances in computersupported courses, information science publishing, 97-121, 2006
132006
ÇOKLU CİHAZLI VE ÇOKLU ALGILAYICILI YAŞAM GÜNLÜĞÜ İLE ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN YAKALANMASI İÇİN BİR ÇERÇEVE ÖNERİSİ
ME MUTLU
E-AJI (Asian Journal of Instruction) 2 (1 (ÖZEL)), 2014
122014
ÇOKLU CİHAZLI VE ÇOKLU ALGILAYICILI YAŞAM GÜNLÜĞÜ İLE ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN YAKALANMASI İÇİN BİR ÇERÇEVE ÖNERİSİ
M MUTLU
Asya Öğretim Dergisi 2 (1 (ÖZEL)), 1-17, 2014
122014
ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN YORUMLANMASI
ME Mutlu
122014
Eliminating language barriers online at European prisons (ELBEP): a case-study
M Barkan, E Toprak, AT Kumtepe, EG Kumtepe, M Ataizi, H Pilanci, ...
Educational Media International 48 (3), 235-248, 2011
122011
Distance foreign language learning: The experience of Anadolu University
D Altunay, ME Mutlu
Distances et savoirs 8 (3), 463-473, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20