Mehmet Emin Mutlu
Mehmet Emin Mutlu
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
On the track of artificial intelligence: Learning with intelligent personal assistants
NG Canbek, ME Mutlu
Journal of Human Sciences 13 (1), 592-601, 2016
952016
The open education system, Anadolu University, Turkey: e‐transformation in a mega‐university
C Latchem, AE Özkul, CH Aydin, ME Mutlu
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning 21 (3), 221-235, 2006
642006
Alternatif Eğitim Araçlarıyla Zenginleştirilmiş İnternete Dayalı Eğitim Modeli
ME Mutlu, C Öztürk, N Çetinöz
Açıköğretim Fakültesi’nin 20, 23-25, 2002
292002
Efficiency of e-learning in open education
ME Mutlu, ÖÖ Erorta, Ü Yılmaz
First International Conference on “Innovations in Learning for the Future: e …, 2004
232004
Ders Kitaplarının Dağıtımı Amacıyla İnternetin Kullanılması: Açıköğretim e-Kitap Uygulaması Örneği
ME Mutlu, M Beyaz Korkut, Ü Yılmaz
Uluslararası Eğitim Teknolojileri, 2006
212006
E-Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü
ME Mutlu, GD Dinçer, MR Okur, S Şişman
Akademik Bilişim 2004, 2004
172004
Bilgisayar tarihi
CN Taşçı, ME Mutlu
Ağaş, 1991
161991
Açıköğretimde Mobil Öğrenme: Açıköğretim E-Öğrenme Hizmetlerinden Mobil Bilişim Aygıtlarıyla Yararlanma Olanaklarının Değerlendirilmesi
ME Mutlu, HU Yenigün, N Uslu
Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim, 9-11, 2006
152006
Design and Development of a Digital Life Logging System for Management of Lifelong Learning Experiences
ME Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 834-848, 2015
142015
İnternet üzerinde bilgisayar destekli eğitim yazılımı geliştirme ve sunum araçlarının gereksinimleri karşılama düzeyleri
ME Mutlu, C Öztürk
Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Bildiriler …, 1999
121999
Açıköğretim e-öğrenme sisteminde öğrenci-içerik etkileşimi
ME Mutlu, B Kip, İ Kayabaş
V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Sakarya, 2005
112005
Implementation Of The Lifelong Learning Experiences Management Approach–Observations On The First Experiences
ME Mutlu, İ Kayabaş, BK Kayabaş, AP Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 849-861, 2015
102015
Eliminating language barriers online at European prisons (ELBEP): a case-study
M Barkan, E Toprak, AT Kumtepe, EG Kumtepe, M Ataizi, H Pilanci, ...
Educational Media International 48 (3), 235-248, 2011
102011
Integrating computer-supported learning into traditional distance courses
CH Aydin, ME Mutlu, MS McIsaac
Advances in computersupported courses, information science publishing, 97-121, 2006
102006
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde e-öğrenmenin gelişimi
ME Mutlu, Ö Özöğüt Erorta, B Kip Kayabaş, İ Kayabaş
Açıköğretimle 30, 1-58, 2014
92014
Very large scale e-learning practices in the Open Education System at Anadolu University
E Ataç, ME Mutlu
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2006
92006
The Information Management Associate Degree Program: The First Internet-Based Distance Education Experience in Turkey
ME Mutlu, CH Aydın
The Eleventh Annual Distance Education Conference, Texas A&M University …, 2004
92004
E-Learning Applications in the Open Education Faculty of Anadolu University
ME Mutlu
European Association for Distance Learning (EADL) Conference, 26-28, 2004
82004
İnternete dayalı eğitimde oluşturmacı yaklaşım deneyimi
AE Özkul, ME Mutlu, C Öztürk
Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Sempozyumu, 21-23, 2003
72003
Distance English language teacher training program in Turkey: e-learning opportunities for the right to education
D ALTUNAY, ME MUTLU
7*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20